ورود ثبت

ورود به حساب کاربری خود

نام كاربري *
رمز عبور *
من را به خاطر داشته باش

ساخت يك حساب كاربري

پر کردن فیلدهایی که با ستاره (*) نشانه گذاری شده مورد نیاز است.
نام *
نام كاربري *
رمز عبور *
تكرار رمز عبور *
ايميل *
تكرار ايميل *

لیست نمرات دوره

لیست نمرات افرادی که دور454 (مورخ 1400/08/12 لغایت1400/08/16) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

سماء خصالی

18-هجده

فروشگاه موادغذایی

16445/20/454/1400

فاطمه خمارلو

16-شانزده

آرایشگاه

16446/20/454/1400

مریم علیزاده میلانی

15-پانزده

آرایشگاه

16447/20/454/1400

زهرا محبی

14- چهارده

آرایشگاه

16448/20/454/1400

معصومه کاظم نژاد

18- هجده

آرایشگاه

16449/20/454/1400

فاطمه تربیت

18- هجده

آرایشگاه

16451/20/454/1400

سحر صراحی نوبر

17-هفده

آرایشگاه

16452/20/454/1400

مرجان دل بهاری

16- شانزده

آرایشگاه

16453/20/454/1400

رقیه صالح پورگورندانی

19-نوزده

آرایشگاه

16454/20/454/1400

نوشین حسینی وند

18- هجده

آرایشگاه

16455/20/454/1400

مریم ماندی زاده کلهرودی

15- پانزده

آرایشگاه

16456/20/454/1400

یاسمن صفائی

18- هجده

آرایشگاه

16457/20/454/1400

لیلا اشتری ماهینی

17- هفده

آرایشگاه

16458/20/454/1400

سیده زهرا مصطفوی

20- بیست

آرایشگاه

16459/20/454/1400

حسین خلوصی

20- بیست

نانوایی

16461/20/454/1400

پریسا معطی

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

16462/20/454/1400

مراد رضائی سیوه در

16- شانزده

فرآورده های گوشتی

16463/20/454/1400

علی فرخ

17- هفده

نانوایی

16464/20/454/1400

صالح عبدالعلی زاده

17- هفده

نانوایی

16465/20/454/1400

گیتی زنگی

19- نوزده

سبزی خردکنی

16466/20/454/1400

افشین زنگی

17- هفده

سبزی خردکنی

16467/20/454/1400

طیبه شهروی

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

16468/20/454/1400

حسین شیبانی کارخانه

20- بیست

آبمیوه و بستنی

16469/20/454/1400

حانیه کفاش آذری

19- نوزده

فروشگاه موادغذایی

16470/20/454/1400

شیلان حسنی

15- پانزده

فروشگاه موادغذایی

16471/20/454/1400

ریحانه شریفی

20-بیست

فروشگاه موادغذایی

16472/20/454/1400

جعفر قویدل

19- نوزده

سوپرمارکت

16473/20/454/1400

فرشته نوری

17- هفده

آرایشگاه

16474/20/454/1400

ندا اسدی

17- هفده

آرایشگاه

16475/20/454/1400

آمنه کاهه

17- هفده

آرایشگاه

16476/20/454/1400

مائده رجبی

14-چهارده

آرایشگاه

16477/20/454/1400

لیست نمرات افرادی که دور453 (مورخ 1400/08/12 لغایت1400/08/16) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

علیرضا دهقانی

17-هفده

فرآورده های پروتئینی

16258/20/453/1400

شیوا اسدپوررزگاه

17- هفده

آرایشگاه

16385/20/453/1400

محمد ابراهیمی

19-نوزده

سفره خانه

16392/20/453/1400

سمیه پورمحمدابوذر

15-پانزده

آرایشگاه

16394/20/453/1400

مهدیه رحیمی اردیزی

17-هفده

فروشگاه موادغذایی

16423/20/453/1400

زهرا رستمی

20-بیست

فروشگاه موادغذایی

16424/20/453/1400

عارف عبدی

18- هجده

نانوایی

16425/20/453/1400

محمدجعفر عبدی

17- هفده

نانوایی

16426/20/453/1400

احمد امامی آشتیانی

19- نوزده

نانوایی

16427/20/453/1400

گل احمد محمدی

19- نوزده

سبزیجات آماده

16428/20/453/1400

مبینا بدره

17- هفده

آرایشگاه

16429/20/453/1400

زهره ساعتچی

19-نوزده

فروشگاه موادغذایی

16430/20/453/1400

راضیه اسلامی ورنامخواستی

15- پانزده

مهدکودک

16431/20/453/1400

بهار ملکی

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

16432/20/453/1400

سعید نیکوئی کاشان

14-چهارده

نانوایی

16433/20/453/1400

حسین سالاری

16- شانزده

نانوایی

16434/20/453/1400

ریحانه کاههء

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

16435/20/453/1400

محسن کریمی

19- نوزده

نانوایی

16436/20/453/1400

فاطمه عنبرستانی

15- پانزده

کترینگ بیمارستان

16437/20/453/1400

آسیه مصطفئی درو

18-هجده

کترینگ

16438/20/453/1400

مریم سهائی

17- هفده

کترینگ

16439/20/453/1400

زینب قهرمان پوراسکستان

17- هفده

کترینگ

16440/20/453/1400

حسن عشاق پسندعادل

19- نوزده

کترینگ

16441/20/453/1400

علی اصغر آزادابراهیمی

17- هفده

خدمات

16442/20/453/1400

مبینا مقدسی

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

16443/20/453/1400

فرحنار قنبری

16-شانزده

بوفه مجموعه ورزشی

16444/20/453/1400

لیست نمرات افرادی که دور452 (مورخ 1400/07/28 لغایت1400/08/03) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

سینا لطیفیان رکنی

16-شانزده

فروشگاه موادغذایی

16402/20/452/1400

اسفندیار خسروی

18-هجده

محصولات پروتئینی

16403/20/452/1400

سارا یاوری

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

16404/20/452/1400

محمود قنبریان علویجه

17-هفده

فروشگاه موادغذایی

16405/20/452/1400

سیدجلال میری طامه

20-بیست

نانوایی

16406/20/452/1400

کاوس حکمتی

17- هفده

خواربارفروشی

16407/20/452/1400

امین مزینانی

19-نوزده

آبمیو ه و بستنی

16408/20/452/1400

مهدی شیبانی کارخانه

19- نوزده

آبمیو ه و بستنی

16409/20/452/1400

زهرا شمس

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

16410/20/452/1400

محمدامین درانی

14- چهارده

فروشگاه موادغذایی

16412/20/452/1400

سمیه مزینانی

19- نوزده

آرایشگاه

16413/20/452/1400

سمیه قاسمی

17- هفده

آرایشگاه

16414/20/452/1400

آیدا زینال بخش

15- پانزده

آرایشگاه

16415/20/452/1400

ندا قرهی قهی

15-پانزده

آرایشگاه

16416/20/452/1400

سیدمحمد مظلوم

20- بیست

نانوایی

16417/20/452/1400

سیدمجتبی مظلوم

20- بیست

نانوایی

16418/20/452/1400

مهدی حسنلو

20- بیست

نانوایی

16419/20/452/1400

ناصر کماسی

14- چهارده

کبابی

16420/20/452/1400

محمد احمدی منش

14-چهارده

کبابی

16421/20/452/1400

لیست نمرات افرادی که دور451 (مورخ 1400/07/28 لغایت1400/08/03) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

سعید وفائی

19-نوزده

فروشگاه موادغذایی

16352/20/451/1400

مبینا پورصالح کچومثقالی

14-چهارده

آرایشگاه

16355/20/451/1400

حمید صفری اشلقی

15-پانزده

بنکداری موادغذایی

16359/20/451/1400

گلی نیکنام

14- چهارده

آرایشگاه

16375/20/451/1400

فاطمه حسنی بهشتی

15- پانزده

آرایشگاه

16376/20/451/1400

سیروس نادروند

15- پانزده

اغذیه فروشی

16377/20/451/1400

مهین همپائی

17- هفده

آرایشگاه

16378/20/451/1400

جواد کاروین

14- چهارده

فروشگاه موادغذایی

16380/20/451/1400

فاطمه باقری

17- هفده

مهدکودک

16381/20/451/1400

سیدهادی وطنی

14- چهارده

خواربارفروشی

16382/20/451/1400

علیرضا زهره وند

19- نوزده

فروشگاه موادغذایی

16383/20/451/1400

بهروز آزاد

18- هجده

نانوایی فانتزی

16386/20/451/1400

امیر کفاشیان بیلندی

16-شانزده

سوپرمارکت

16387/20/451/1400

علی صدیقی

15- پانزده

سوپرمارکت

16388/20/451/1400

حسین جلالیان

17- هفده

آرایشگاه

16389/20/451/1400

مجید سربندی فراهانی

18- هجده

اغذیه فروشی

16390/20/451/1400

فائزه سادات قریشی

18- هجده

آرایشگاه

16391/20/451/1400

امیدعلی عسکری جهقی

19- نوزده

لبنیاتی

16393/20/451/1400

فاطمه جعفری

19- نوزده

آرایشگاه

16399/20/451/1400

سمیرا خوشدونی فراهانی

17-هفده

فروشگاه موادغذایی

16400/20/451/1400

محمدرضا بابائی جعفرآباد

18-هجده

نانوایی فانتزی

16401/20/451/1400

سحر الماسی

19- نوزده

آرایشگاه

16367/20/450/1400

لیست نمرات افرادی که دور450 (مورخ 1400/07/21 لغایت1400/07/25) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

مهدی غفاری یلی بلاغ

18-هجده

فروشگاه موادغذایی

16313/20/450/1400

مسلم فیض آبادی

17- هفده

میوه فروشی

16342/20/450/1400

مهدیه داورزنی

20-بیست

آرایشگاه

16343/20/450/1400

محدثه گلستانی

17- هفده

آرایشگاه

16344/20/450/1400

اسمعیل نامدار قلعه نوئی

18- هجده

نانوایی

16345/20/450/1400

احمدرضا خلجی

19- نوزده

نانوایی

16346/20/450/1400

سیدابوالفضل مقدم بقیعی

17- هفده

نانوایی

16347/20/450/1400

رسول صفائی مغانی

16-شانزده

نانوایی

16348/20/450/1400

سیدجعفر مقدم بقیعی

15- پانزده

نانوایی

16349/20/450/1400

عزت اله حسنلو

20- بیست

نانوایی

16350/20/450/1400

سعید نوری

20- بیست

نانوایی

16351/20/450/1400

فاطمه شهرابی فراهانی

19- نوزده

آرایشگاه

16353/20/450/1400

اعظم شهرابی فراهانی

19- نوزده

آرایشگاه

16354/20/450/1400

لادن فرخ پور

20- بیست

فروشگاه موادغذایی

16356/20/450/1400

فاطمه قربانی

14-چهارده

آرایشگاه

16358/20/450/1400

سوگندحسنی کبوترخانی

16- شانزده

آرایشگاه

16360/20/450/1400

رضا جوادی

17-هفده

فروشگاه موادغذایی

16361/20/450/1400

مهدیه یزدانی

19- نوزده

آرایشگاه

16362/20/450/1400

ملیحه محب

19-نوزده

آرایشگاه

16363/20/450/1400

زهرا محمدرضائی مرزآباد

18- هجده

آرایشگاه

16364/20/450/1400

محبوبه السادات علی حسینی

17- هفده

آرایشگاه

16365/20/450/1400

نیما صفاری

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

16366/20/450/1400

معصومه مهاجری حقی

15- پانزده

باقلواپزی

16368/20/450/1400

محمدعلی حاتمی نعمتی

15- پانزده

باقلواپزی

16369/20/450/1400

سارا بیهقی

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

16370/20/450/1400

عباس قربانی

16- شانزده

سوپرمارکت

16371/20/450/1400

مرتضی صادقی

18- هجده

خواربارفروشی

16372/20/450/1400

زهرا شیخی

15-پانزده

آرایشگاه

16373/20/450/1400

فرشته رمضانی

17-هفده

فروشگاه موادغذایی

16374/20/450/1400

لیست نمرات افرادی که دور449 (مورخ 1400/07/14 لغایت1400/07/18) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

محمد نظری گل اشکنانی

14-چهارده

محصولات پروتئینی

16287/20/449/1400

سجاد تموئی دریک

17-هفده

اغذیه فروشی

16293/20/449/1400

صمد ابری لیقوان

18- هجده

لبنیات

16314/20/449/1400

محمدرضا عباس زاده

18- هجده

قصابی

16315/20/449/1400

مسعود علی ابراهیمی

19-نوزده

فروشگاه موادغذایی

16316/20/449/1400

امین دقاق

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

16317/20/449/1400

حسین فرهمند ماسوله

19- نوزده

تهیه غذا

16318/20/449/1400

محمد نیکوئی کاشان

18- هجده

تهیه غذا

16319/20/449/1400

شایان فرهمندماسوله

18- هجده

تهیه غذا

16320/20/449/1400

محدثه غریب شایان

16--شانزده

فروشگاه موادغذایی

16321/20/449/1400

پویا محسن زاده توچاهی

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

16322/20/449/1400

فرنگیس زارعی

18- هجده

واحد تغذیه بیمارستان

16323/20/449/1400

فاطمه بشیری کامکار

17- هفده

واحد تغذیه بیمارستان

16324/20/449/1400

مهیار تقدسی

15- پانزده

فروشگاه موادغذایی

16325/20/449/1400

مهدی فرخ

17- هفده

نانوایی

16326/20/449/1400

مجتبی قلی پور

14- چهارده

نانوایی

16327/20/449/1400

سجاد حسن زاده

16--شانزده

نانوایی

16328/20/449/1400

محسن چکنه

16-شانزده

نانوایی

16329/20/449/1400

محمد محمدیان ثانی

14- چهارده

نانوایی

16330/20/449/1400

علیرضا اسدی

15-پانزده

نانوایی

16331/20/449/1400

سعید فرخی

19- نوزده

فروشگاه موادغذایی

16332/20/449/1400

جعفر حاجی عباس

19- نوزده

چلوکبابی

16333/20/449/1400

احسان توکلی

14- چهارده

فروشگاه موادغذایی

16334/20/449/1400

سعید عزتی

18- هجده

نانوایی

16335/20/449/1400

مجید عزتی

19- نوزده

نانوایی

16336/20/449/1400

سارا ترخاصی

19- نوزده

نانوایی

16337/20/449/1400

مجتبی قاسمی

20- بیست

میوه فروشی

16338/20/449/1400

فاطمه روحانی

19- نوزده

خدمات بیمارستان

16339/20/449/1400

مریم نادری

20-بیست

خدمات بیمارستان

16340/20/449/1400

مرضیه قجاوند

18-هجده

مهدکودک

16341/20/449/1400

لیست نمرات افرادی که دور448 (مورخ 1400/07/07 لغایت1400/07/11) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

اکرم سادات مناجاتی

16-شانزده

آرایشگاه

16285/20/448/1400

فاطمه سادات مناجاتی

17- هفده

آرایشگاه

16286/20/448/1400

محمدمعراج حاج حسینی

18-هجده

قنادی

16288/20/448/1400

مرتضی یهری

20- بیست

فروشگاه موادغذایی

16289/20/448/1400

علی فضل الهی

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

16290/20/448/1400

علی رضا صدیقی

16- شانزده

عطاری

16291/20/448/1400

محمدرضا حیدرنژاد

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

16292/20/448/1400

علی اصغر رضائی دستجرده ئی

18- هجده

فروشگاه شیرین عسل

16294/20/448/1400

محمدامین رضائی دستجرده ئی

19- نوزده

فروشگاه شیرین عسل

16295/20/448/1400

محسن پورسیف

20-بیست

فروشگاه موادغذایی

16296/20/448/1400

سعید سربندی فراهانی

18- هجده

سبزیجات آماده

16297/20/448/1400

لیلا عربلو

17- هفده

سبزیجات آماده

16298/20/448/1400

مهنوش کریمی

16- شانزده

میوه فروشی

16299/20/448/1400

بهروز عزتی

18-هجده

میوه فروشی

16300/20/448/1400

آرمان عزتی

16- شانزده

میوه فروشی

16301/20/448/1400

حمید عزتی

17- هفده

میوه فروشی

16302/20/448/1400

مرضیه عبدی

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

16303/20/448/1400

محمد کاظمی موادب

19-نوزده

فروشگاه موادغذایی

16304/20/448/1400

نسترن احمدی

15-پانزده

فروشگاه موادغذایی

16305/20/448/1400

جواد ابراهیمی ورگورانی

16- شانزده

قصابی

16306/20/448/1400

علی ماشی

17- هفده

قصابی

16307/20/448/1400

نرگس سادات طاهری

18- هجده

آرایشگاه

16308/20/448/1400

معصومه مشهدی میرزاعطار

18- هجده

مهماندارهتل

16309/20/448/1400

پری خیره

14-چهارده

فروشگاه موادغذایی

16310/20/448/1400

کبری سادات مناجاتی

17-هفده

آرایشگاه

16311/20/448/1400

فاطمه اصفهانیان

16- شانزده

آرایشگاه

16312/20/448/1400

یاسر سلطان محمدی

18- هجده

اغذیه فروشی

16267/20/447/1400

محمدرضا آهنگری

18- هجده

اغذیه فروشی

16268/20/447/1400

سمیه آهنگری

18- هجده

اغذیه فروشی

16269/20/447/1400

لیست نمرات افرادی که دور447 (مورخ 1400/06/31 لغایت1400/07/04) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

محمد بهنام

18-هجده

رستوران

16118/20/447/1400

امان اله سلیمانی

19- نوزده

میوه فروشی

16174/20/447/1400

مهدی امجدی صومعه

20-بیست

میوه فروشی

16176/20/447/1400

اکبر امجدی صومعه

19- نوزده

میوه فروشی

16177/20/447/1400

زهرا حاجی موسائی

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

16185/20/447/1400

مرتضی طالب پور پاریزی

16-شانزده

فروشگاه موادغذایی

16257/20/447/1400

رامین پیران نیگجه

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

16259/20/447/1400

ندا غلامی

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

16260/20/447/1400

جواد محمدی

15- پانزده

نانوایی

16261/20/447/1400

بیت اله محمدی

16- شانزده

نانوایی

16262/20/447/1400

حسین کریمی

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

16263/20/447/1400

سوگندسادات میرسلطانی

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

16264/20/447/1400

مائده رضائی

15- پانزده

فروشگاه موادغذایی

16265/20/447/1400

علی رضا هابیل زاده

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

16266/20/447/1400

سیدحمیدرضا میردهقان اشکذری

18- هجده

شیرینی پزی

16270/20/447/1400

مصطفی کارگری

19- نوزده

شیرینی پزی

16271/20/447/1400

سیدمحمدرضا میردهقان اشکذری

20- بیست

شیرینی پزی

16272/20/447/1400

محمود رضازاده

19-نوزده

شیرینی پزی

16273/20/447/1400

حسن ختمی نعمتی

19- نوزده

شیرینی پزی

16274/20/447/1400

ستاره حیدری

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

16275/20/447/1400

تقی اصغری تجن گوکه

16- شانزده

چلوکبابی

16276/20/447/1400

گل عنبر جامه بزرگ

17-هفده

چلوکبابی

16277/20/447/1400

سعید کامیاب امند

19- نوزده

سوپرمارکت

16278/20/447/1400

پریسا آقاجان زاده

20- بیست

مهدکودک

16279/20/447/1400

مهسا بوجاریان

15-پانزده

فروشگاه موادغذایی

16281/20/447/1400

فاطمه خانی

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

16282/20/447/1400

وجیه اله گلستانی

17- هفده

آبمیوه و بستنی

16283/20/447/1400

مهرناز یوسفی اترکی

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

16284/20/447/1400

لیست نمرات افرادی که دور446 (مورخ 1400/06/24 لغایت1400/06/28) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

نیلوفر حسین حاتم شیرازی

16-شانزده

فروشگاه موادغذایی

16184/20/446/1400

محسن ملک مدآبادی

17-هفده

فروشگاه موادغذایی

16186/20/446/1400

رضا قائمی ممرآبادی

18- هجده

نانوایی فانتزی

16187/20/446/1400

حامد مقرب

18- هجده

نانوایی فانتزی

16188/20/446/1400

آرش صدیقی

17- هفده

نانوایی فانتزی

16189/20/446/1400

مجتبی گنجی

17- هفده

خواربارفروشی

16190/20/446/1400

کورش عزتی

16- شانزده

میوه فروشی

16191/20/446/1400

فرهاد عزتی

16- شانزده

میوه فروشی

16192/20/446/1400

سمیه قاسمی خانقاهبر

16- شانزده

مهدکودک

16193/20/446/1400

فاطمه فاضلی پور

17- هفده

مهدکودک

16194/20/446/1400

بهزاد جابری بصیر

20-بیست

تهیه غذا

16195/20/446/1400

علی ظفری انور

20- بیست

تهیه غذا

16196/20/446/1400

مهسا درویشی

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

16197/20/446/1400

سیده سحر ایزدی

15-پانزده

فروشگاه موادغذایی

16198/20/446/1400

سیدمحمدحسین حسینی چمازکتی

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

16199/20/446/1400

علی اکبر مطلبی نظرلو

19- نوزده

خواربارفروشی

16200/20/446/1400

بهروز مطلبی نظرلو

19- نوزده

خواربارفروشی

16201/20/446/1400

مرتضی مطلبی

19- نوزده

خواربارفروشی

16202/20/446/1400

گل نساء سلیمانی زرین

19- نوزده

خواربارفروشی

16203/20/446/1400

ابوالفضل محمدزاده

16- شانزده

نانوایی

16204/20/446/1400

مسعود حسنی

18- هجده

سوپرپروتئین

16205/20/446/1400

عاطفه داورزنی

19-نوزده

بسته بندی خشکبار

16256/20/446/1400

مرضیه ناصری چنار

18-هجده

مهدکودک

16155/20/443/1400

لیست نمرات افرادی که دور445 (مورخ 1400/06/24 لغایت1400/06/28) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

علیرضا زندیه

19-نوزده

رستوران

16111/20/445/1400

حسین شکران

15-پانزده

رستوران

16112/20/445/1400

یونس دریکوند

19- نوزده

رستوران

16113/20/445/1400

سیدمهدی موسوی

16- شانزده

رستوران

16114/20/445/1400

علیرضاعزیزآبادی فراهانی

16- شانزده

رستوران

16115/20/445/1400

علیرضا منصوری ثابت

19- نوزده

رستوران

16116/20/445/1400

محمود بهنام

18- هجده

رستوران

16117/20/445/1400

سیدمهدی صالحی

18- هجده

رستوران

16119/20/445/1400

معراج شصتی

14- چهارده

فروشگاه موادغذایی

16146/20/445/1400

فاطمه سوری

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

16158/20/445/1400

آناهیتا فولادوند

15- پانزده

فروشگاه موادغذایی

16164/20/445/1400

زینب احمدی

14-چهارده

فروشگاه موادغذایی

16165/20/445/1400

زهره بیدخ

15- پانزده

فروشگاه موادغذایی

16166/20/445/1400

بتول فتحی

18- هجده

رستوران سیار

16167/20/445/1400

ساناز علی پورشاه گلدی

19- نوزده

رستوران سیار

16168/20/445/1400

محسن اعظم منش

17-هفده

رستوران سیار

16169/20/445/1400

هانیه کریمی سرشت

20- بیست

مهدکودک

16170/20/445/1400

نازنین زهرا عین قلائی

18-هجده

فروشگاه موادغذایی

16171/20/445/1400

زهره حسینیان

18- هجده

مهدکودک

16172/20/445/1400

امیرحسین طلایی فر

20-بیست

مرغ فروشی

16173/20/445/1400

علیرضا امجدی

20- بیست

میوه فروشی

16175/20/445/1400

معصومه کریمی آذر

19-نوزده

فروشگاه موادغذایی

16178/20/445/1400

معصومه فارسی

17- هفده

آرایشگاه

16179/20/445/1400

فاطمه هژیر

17- هفده

آرایشگاه

16180/20/445/1400

عاطفه هژیر

17-هفده

آرایشگاه

16181/20/445/1400

عارف باقری

14-چهارده

موادپروتئینی

16182/20/445/1400

حمیدرضا کرمی

16-شانزده

فروشگاه موادغذایی

16183/20/445/1400

لیست نمرات افرادی که دور443 (مورخ 1400/06/17 لغایت1400/06/21) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

ایمان سوری

20-بیست

رستوران

16102/20/443 /1400

امیدرضا پورقربان مزرجی

15-پانزده

رستوران

16103/20/443/1400

میلاد جهانیان

20- بیست

رستوران

16104/20/443/1400

امیرحسین سلطانی

20- بیست

رستوران

16105/20/443/1400

کیانوش عزیزی

17-هفده

رستوران

16106/20/443/1400

ابوالفضل فرزانه

20- بیست

رستوران

16107/20/443/1400

ناهید خلیل ارجمندی

20- بیست

رستوران

16108/20/443/1400

نازنین مرادآبادی

20- بیست

رستوران

16109/20/443/1400

محمدعرفان جاویدآزاد

18- هجده

رستوران

16110/20/443/1400

مسعود پای کوب

18- هجده

بنکداری موادغذایی

16136/20/443/1400

حانیه پورحسینی اکبریه

19-نوزده

فروشگاه موادغذایی

16138/20/443/1400

هدیه حسن پور

14-چهارده

فروشگاه موادغذایی

16139/20/443/1400

آزاده جمالی

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

16140/20/443/1400

هدیه ایل خانی زاده

18- هجده

نانوایی فانتزی

16141/20/443/1400

محمدحسین فرهادی

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

16143/20/443/1400

مریم محمددخت

15- پانزده

فروشگاه موادغذایی

16144/20/443/1400

امیررضا اسمعیل زاده

18- هجده

سوپرمارکت

16145/20/443/1400

مرتضی قمبری

16- شانزده

طباخی

16147/20/443/1400

حسین افتخاری

18- هجده

طباخی

16148/20/443/1400

فاطمه کیانی حارث آبادی

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

16149/20/443/1400

سارا حاج یوسفی

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

16151/20/443/1400

کیارش سلیمی طاری

17- هفده

اغذیه فروشی

16152/20/443/1400

میلاد سعیدی کانمیران

15- پانزده

آبمیوه و بستنی

16153/20/443/1400

الهه قدسی

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

16154/20/443/1400

ساغر توکلی

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

16156/20/443/1400

مهدی ملکی رشنو

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

16157/20/443/1400

ابراهیم قاسمی نژاد

18- هجده

بسته بندی موادغذایی

16160/20/443/1400

مینا برزویی

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

16161/20/443/1400

فاطمه نجاریان طوسی

16-شانزده

فروشگاه موادغذایی

16162/20/443/1400

نرگس یاوری

18-هجده

فروشگاه موادغذایی

16163/20/443/1400

لیست نمرات افرادی که دور442 (مورخ 1400/06/10 لغایت1400/06/14) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

فاطمه رستمی تبار

19-نوزده

فروشگاه موادغذایی

16086/20/442 /1400

الهام مظفری

17-هفده

فروشگاه موادغذایی

16087/20/442/1400

احسان علینقیان

16-شانزده

فروشگاه موادغذایی

16088/20/442/1400

اعظم منجشرینی

15-پانزده

آرایشگاه

16089/20/442/1400

سمیه سعادتی

20-بیست

آرایشگاه

16090/20/442/1400

حمید عشاق زاده

16- شانزده

خواربارفروشی

16091/20/442/1400

زهرا نودهی

18-هجده

فروشگاه موادغذایی

16092/20/442/1400

محمود اخوان

18- هجده

اغذیه فروشی

16094/20/442/1400

عطیه سادات میرمعینی

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

16095/20/442/1400

فاطمه همتی

15- پانزده

فروشگاه موادغذایی

16096/20/442/1400

فاطمه خدابنده لو

19- نوزده

فروشگاه موادغذایی

16097/20/442/1400

فاطمه صفری گیلوان

19- نوزده

فروشگاه موادغذایی

16098/20/442/1400

سیده هماموسویان ابطهی نژادمقدم

19- نوزده

آرایشگاه

16099/20/442/1400

امیررضا قزل آبادی

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

16100/20/442/1400

محمد ایمانی سقاواز

18- هجده

آبمیوه و بستنی

16131/20/442/1400

محمدقربان محمودی

14- چهارده

آبمیوه و بستنی

16132/20/442/1400

میلاد میرزائی تربزق

17- هفده

آبمیوه و بستنی

16133/20/442/1400

متین ایمانی سقاواز

19- نوزده

آبمیوه و بستنی

16134/20/442/1400

پرویز پاسبانی

18- هجده

اغذیه فروشی

16135/20/442/1400

زهره نوروزی قهی

15- پانزده

میکروپیگمنتیشن

5م/20/442/1400

اکرم فیروزی

16- شانزده

میکروپیگمنتیشن

6م/20/442/1400

سارا رجبی

14-چهارده

میکروپیگمنتیشن

7م/20/442/1400

لیست نمرات افرادی که دور441 (مورخ 1400/06/03 لغایت1400/06/07) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

فاطمه جودکی

20-بیست

آرایشگاه

15570/20/441 /1400

مریم رحمانی

16-شانزده

فروشگاه موادغذایی

16046/20/441/1400

مهرداد ریحانی

16- شانزده

نانوایی

16051/20/441/1400

زهرا نظری

17-هفده

فروشگاه موادغذایی

16056/20/441/1400

محمدرضا محمدی

16- شانزده

مرغ فروشی

16068/20/441/1400

اکبر حسینی

15- پانزده

نانوایی

16069/20/441/1400

فاطمه یاری

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

16070/20/441/1400

علیرضا الوندی

17- هفده

سوپرمارکت

16071/20/441/1400

محمد چنگیزی ماسوله

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

16072/20/441/1400

زهرا غلامی

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

16073/20/441/1400

عباس داودی

19-نوزده

اغذیه فروشی

16074/20/441/1400

یاسمن نوری

17- هفده

آرایشگاه

16076/20/441/1400

پیمان محمدیان ارشد

15- پانزده

فروشگاه موادغذایی

16077/20/441/1400

مرسل درخشان

18- هجده

اغذیه فروشی

16078/20/441/1400

هنگامه یزدانی

15-پانزده

فروشگاه موادغذایی

16079/20/441/1400

زهرا کریمی

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

16080/20/441/1400

بیوک محمدزاده

17- هفده

خواربارفروشی

16081/20/441/1400

محمدباقر سعیدا

18- هجده

اغذیه فروشی

16082/20/441/1400

غزاله عباس زاده

18-هجده

فروشگاه موادغذایی

16083/20/441/1400

مهدی دکمه ئی ازغندی

16- شانزده

نانوایی

16084/20/441/1400

علیرضا پورمهاجر

14-چهارده

فروشگاه موادغذایی

16085/20/441/1400

لیست نمرات افرادی که دور440 (مورخ 1400/05/20 لغایت1400/05/24) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

وحید بابائی

20-بیست

گوشت و مرغ

16041/20/440 /1400

علی ترابی

20- بیست

گوشت و مرغ

16042/20/440 /1400

غلامحسین ایمانی

18-هجده

نانوائی

16043/20/440 /1400

زهرا سعدی خزان آبادی

15-پانزده

فروشگاه موادغذایی

16044/20/440 /1400

مائده گودرزی

20- بیست

فروشگاه موادغذایی

16045/20/440 /1400

محمد نادی

17-هفده

فروشگاه موادغذایی

16047/20/440 /1400

محمد جمشیدی

17- هفده

خواربارفروشی

16048/20/440 /1400

سیدحسن علوی جزین

18- هجده

نانوایی

16049/20/440 /1400

امیر اژدری

17- هفده

نانوایی

16050/20/440 /1400

مهران ریحانی

14-چهارده

نانوایی

16052/20/440 /1400

حامد حبیبی

15- پانزده

فروشگاه موادغذایی

16053/20/440 /1400

آرزو گودرزی فراهانی

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

16054/20/440 /1400

فاطمه افراخته

15- پانزده

آرایشگاه

16055/20/440 /1400

محمدمیرزا جعفری

19- نوزده

قصابی

16057/20/440 /1400

فاطمه عربی

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

16060/20/440 /1400

داود رستمعلی زاده

19-نوزده

خواربارفروشی

16061/20/440 /1400

محمدرضا دوستی

14- پانزده

نانوایی

16062/20/440 /1400

خداوردی دوستی

16- شانزده

نانوایی

16063/20/440 /1400

مهدی افشار

17- هفده

نانوایی

16064/20/440 /1400

مهدی دوستی

17- هفده

نانوایی

16065/20/440 /1400

مائده وظیفه

18- هجده

آرایشگاه

16066/20/440 /1400

حامد میرزائی

16-شانزده

آبمیوه و بستنی

16067/20/440 /1400

فریبرز آقائی هشتجین

16- شانزده

مدیریت پسماند

13پ/20/440 /1400

لیست نمرات افرادی که دور439 (مورخ 1400/05/20 لغایت1400/05/24) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

احمد فتحی زاده

17- هفده

نانوایی فانتزی

15596/20/439/1400

رضا فتحی زاده

16-شانزده

نانوایی فانتزی

15597/20/439/1400

مینا شعبانی فرزین

14-چهارده

نانوایی فانتزی

15598/20/439/1400

فرهاد نصیری

17- هفده

نانوایی فانتزی

15599/20/439/1400

پویا نظامی

17- هفده

نانوایی فانتزی

15601/20/439/1400

شاهین حیدری

17- هفده

نانوایی فانتزی

15605/20/439/1400

معصومه نیکروی مقدم

16-شانزده

نانوایی فانتزی

15607/20/439/1400

زهرا زارعی

16-شانزده

نانوایی فانتزی

15608/20/439/1400

شادی فرهاد

16-شانزده

نانوایی فانتزی

15609/20/439/1400

محمدرضا شبانی

18-هجده

اغذیه فروشی

16001/20/439 /1400

میلحه قاضی خانلو

15- پانزده

آرایشگاه

16010/20/439/1400

محمدجواد بابائی

20-بیست

مرغ فروشی

16018/20/439/1400

محمد صحرائی

20- بیست

فروشگاه موادغذایی

16021/20/439/1400

زهرا احمدیان دمیرچی

15- پانزده

فروشگاه موادغذایی

16030/20/439/1400

عرفان عاشورلو

18- هجده

کافی شاپ

16031/20/439/1400

احمد بهرامی فر

20- بیست

تالارپذیرایی

16033/20/439/1400

لیلا نعمتی

19-نوزده

تالارپذیرایی

16034/20/439/1400

سکینه افچنگی

18- هجده

تالارپذیرایی

16035/20/439/1400

مریم دانش خانهء

17- هفده

تالارپذیرایی

16036/20/439/1400

ژاله اوجاقی

17-هفده

تالارپذیرایی

16037/20/439/1400

مائده بهرامی

15-پانزده

تالارپذیرایی

16038/20/439/1400

لیست نمرات افرادی که دور438 (مورخ 1400/05/13 لغایت1400/05/17) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

شبنم صفاری مستقیم

17-هفده

مجموعه ورزشی

15988/20/438/1400

امید کریمی

15-پانزده

فروشگاه موادغذایی

16000/20/438/1400

حسن اشتری

19- نوزده

فروشگاه موادغذایی

16003/20/438/1400

امید گرامی

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

16004/20/438/1400

فاطمه لباف پور

18-هجده

آرایشگاه

16005/20/438/1400

فاطمه محمودی

18- هجده

کترینگ بیمارستان

16006/20/438/1400

مرضیه رحیمی

19- نوزده

کترینگ بیمارستان

16007/20/438/1400

محبوبه قاضی خانلو

16-شانزده

آرایشگاه

16009/20/438/1400

زهره شیرازی معین آباد

16- شانزده

آرایشگاه

16011/20/438/1400

قاسم آقامحمدطرقی

14-چهارده

داروهای گیاهی

16012/20/438/1400

مینا حقی

18- هجده

آرایشگاه

16013/20/438/1400

زهرا ذالی قهی

15- پانزده

فروشگاه موادغذایی

16015/20/438/1400

سجاد کوشکستانی

18-هجده

فروشگاه موادغذایی

16016/20/438/1400

مرتضی خدابخش

19- نوزده

فروشگاه موادغذایی

16017/20/438/1400

حسین جهانگیرمزار

18- هجده

نانوایی

16019/20/438/1400

علیرضا جهانگیرمزار

17- هفده

نانوایی

16020/20/438/1400

رقیه سبزی

20- بیست

مهدکودک

16022/20/438/1400

حسین غلامیان

20- بیست

نانوایی

16023/20/438/1400

محسن منصوری

20-بیست

نانوایی

16024/20/438/1400

غلامحسین خدابنده لو

18- هجده

نانوایی

16025/20/438/1400

آرزو ده ده بیگی

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

16027/20/438/1400

وحید بیرامی

17- هفده

اغذیه فروشی

16028/20/438/1400

سمانه باقری

15- پانزده

فروشگاه موادغذایی

16029/20/438/1400

محمد اسدزاده صائین

19- نوزده

مرغ فروشی

16030/20/438/1400

اکبر پاشاپور

17- هفده

مدیریت پسماند

9پ/20/438/1400

امیرحسین منوچهری

18- هجده

مدیریت پسماند

14پ/20/438/1400

مریم زند

17- هفده

مدیریت پسماند

15پ/20/438/1400

محمدبافر حیدرزاده

18- هجده

مدیریت پسماند

16پ/20/438/1400

علی امیدی چچکلو

19-نوزده

مدیریت پسماند

17پ/20/438/1400

لیست نمرات افرادی که دور437 (مورخ 1400/05/06 لغایت1400/05/10) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

محمد علیدوستی

19-نوزده

فروشگاه موادغذایی

15899/20/437/1400

آتنا علی پوراندی

15-پانزده

فروشگاه موادغذایی

15940/20/437/1400

دانش رضائی

18-هجده

فرآورده های گوشتی

15950/20/437/1400

مریم فرضی

17- هفده

مهدکودک

15957/20/437/1400

فریبا صالحی پویان

20-بیست

فروشگاه موادغذایی

15971/20/437/1400

مرضیه بنی اسدی باغمیرانی

19- نوزده

فروشگاه موادغذایی

15972/20/437/1400

گلناز رحیمی

17- هفده

آرایشگاه

15973/20/437/1400

فاطمه کنگرانی فراهانی

18- هجده

آرایشگاه

15974/20/437/1400

مریم محمدی

19- نوزده

آرایشگاه

15975/20/437/1400

زهرا محمدی حاتم

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

15976/20/437/1400

مریم میرزائی غینری

15- پانزده

فروشگاه موادغذایی

15977/20/437/1400

فاطمه چای بندی

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

15978/20/437/1400

آرزو سخندان کورایم

19- نوزده

آرایشگاه

15979/20/437/1400

زهرا بهرآبادی

19- نوزده

آرایشگاه

15980/20/437/1400

آنیتا فتحعلی بیکی

18- هجده

آرایشگاه

15981/20/437/1400

محمدعلی رفیعی صفائی

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

15982/20/437/1400

سیدحسین موسوی دشتستانی

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

15983/20/437/1400

عبدالرضا مهاجر

16-شانزده

فروشگاه موادغذایی

15984/20/437/1400

ندا فرجی

19- نوزده

مجموعه ورزشی

15986/20/437/1400

سحر حاجی زاده

19- نوزده

مجموعه ورزشی

15987/20/437/1400

سپیده گل دوز

18- هجده

مجموعه ورزشی

15989/20/437/1400

الهام شهابی زکریا

18- هجده

مجموعه ورزشی

15990/20/437/1400

ذکیه شیرخانی

20- بیست

مجموعه ورزشی

15991/20/437/1400

سحر قادری زیرده

18- هجده

آرایشگاه

15992/20/437/1400

امین محمدی

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

15993/20/437/1400

سارا اسدی نیا

19- نوزده

فروشگاه موادغذایی

15994/20/437/1400

مرضیه فراهانی

14- چهارده

فروشگاه موادغذایی

15995/20/437/1400

محمد بهرامی فر

19- نوزده

مرغ فروشی

15996/20/437/1400

مجتبی صدیقی شالی

14-چهارده

مرغ فروشی

15997/20/437/1400

رضاحیدرسیاه طهرانی

17- هفده

مرغ فروشی

15998/20/437/1400

مهدی بندعلیان

17-هفده

فروشگاه موادغذایی

15999/20/437/1400

محمد وکیلی یخفروزان

15- پانزده

مدیریت پسماند

11پ/20/437/1400

حمید شامحمدی

15- پانزده

مدیریت پسماند

91پ/20/437/1400

لیست نمرات افرادی که دور436 (مورخ 1400/04/30 لغایت1400/05/03) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

محمدرضا بیدار

17-هفده

عطاری

15946/20/436/1400

محمدحسین اشرفیان زکریا

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

15947/20/436/1400

پوریا خورشیدی حشیانی

18-هجده

فروشگاه موادغذایی

15948/20/436/1400

حسین نقدی

18- هجده

فرآورده های گوشتی

15949/20/436/1400

امین منوچهری واحد

18- هجده

هایپرپروتئین

15951/20/436/1400

ابوالفضل رادشندی

15-پانزده

سوپرمارکت

15952/20/436/1400

کریم یونسی اسبو

19- نوزده

تهیه غذا

15953/20/436/1400

محمدحسین براتی

17- هفده

تهیه غذا

15954/20/436/1400

پارسا عبدالحسین مارکانی

19- نوزده

تهیه غذا

15955/20/436/1400

لیلا قائنی حصاروئیه

18- هجده

مهدکودک

15956/20/436/1400

مهدی یوسف زاده

19- نوزده

سوپرمارکت

15958/20/436/1400

مهدیه عبدی

15- پانزده

فروشگاه موادغذایی

15959/20/436/1400

محبوبه مهری نژاد

18- هجده

سوپرمرغ وگوشت

15960/20/436/1400

بیتا سالاریه

17- هفده

سوپرمرغ وگوشت

15961/20/436/1400

رایا بختیاری

15- پانزده

سوپرمرغ وگوشت

15962/20/436/1400

مهدیه عموئی ماهینی

18- هجده

سوپرمرغ وگوشت

15963/20/436/1400

بهرام مهدی زاده هفتخوانی

19- نوزده

سوپرمرغ وگوشت

15964/20/436/1400

محمدرضا علیخانی

18- هجده

سوپرمرغ وگوشت

15965/20/436/1400

علی نجفی

19-نوزده

تهیه غذا

15966/20/436/1400

سهراب واحدی

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

15967/20/436/1400

شهربانوغلامعلی مجدآبادی کمند

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

15968/20/436/1400

مجتبی رضازاده

18- هجده

خشکبارفروشی

15969/20/436/1400

محسن ارمی

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

15970/20/436/1400

لیست نمرات افرادی که دور435 (مورخ 1400/04/30 لغایت1400/05/03) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

داود اسکندری حبیب

18-هجده

کبابی

15888/20/435/1400

فاطمه زهرا اکبری چقاسیاهی

16-شانزده

فروشگاه موادغذایی

15892/20/435/1400

داود حسنی

18- هجده

نانوایی

15895/20/435/1400

محرمعلی محمدی

19-نوزده

نانوایی

15896/20/435/1400

مهدی حسنلو

15-پانزده

نانوایی

15919/20/435/1400

سهیلا سمیعی

17- هفده

آرایشگاه

15926/20/435/1400

امیر حیدری

20- بیست

آرایشگاه

15927/20/435/1400

شیوا شیرمحمدی

17- هفده

آرایشگاه

15928/20/435/1400

مهدی گودرزی

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

15929/20/435/1400

بهزاد افضلی

19- نوزده

فروشگاه موادغذایی

15930/20/435/1400

حسین آقائی

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

15931/20/435/1400

زینب سام نیرسی

14-چهارده

آرایشگاه

15932/20/435/1400

الیاس کارگر

19- نوزده

مرغ فروشی

15933/20/435/1400

محمدحسین مقدسی

16- شانزده

جگرکی

15934/20/435/1400

رعنا اردستانی مجرد

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

15935/20/435/1400

فرزاد حاجی پورفرد

20-بیست

نانوایی

15936/20/435/1400

سعید حاجی پورفرد

19- نوزده

نانوایی

15937/20/435/1400

عسل کوثری

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

15938/20/435/1400

مسعودحاج اسماعیل زاده

17-هفده

سبزی خردکنی

15939/20/435/1400

مهتاب محمدی

19- نوزده

آرایشگاه

15942/20/435/1400

پروانه مهدوی پور

19- نوزده

آرایشگاه

15943/20/435/1400

حمیده فلاحی

19- نوزده

آرایشگاه

15944/20/435/1400

سعید شجاعی

16- شانزده

سوپرمارکت

15945/20/435/1400

لیست نمرات افرادی که دور434 (مورخ 1400/04/23 لغایت1400/04/27) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

حمید عوض زاده

16- شانزده

قنادی

15903/20/434/1400

کاظم شعبانی نسب

15- پانزده

قنادی

15904/20/434/1400

حسین ایمانی

16- شانزده

قنادی

15905/20/434/1400

جواد چوپانی

16- شانزده

قنادی

15906/20/434/1400

اسماعیل قریب چوبری

18- هجده

قنادی

15907/20/434/1400

یداله خلج

14- چهارده

قنادی

15908/20/434/1400

مریم داو

14- چهارده

آرایشگاه

15909/20/434/1400

طناز محمدپور کل تپه

15- پانزده

آرایشگاه

15910/20/434/1400

حمید قنبریان

18- هجده

نانوایی

15911/20/434/1400

اشرف اسدی نژاد

18- هجده

آرایشگاه

15912/20/434/1400

نرگس فتحعلی بیکی

14- چهارده

آرایشگاه

15913/20/434/1400

محدثه رخشانی

15- پانزده

آرایشگاه

15914/20/434/1400

زهرا حضرتی قیه قشلاقی

14- چهارده

آرایشگاه

15915/20/434/1400

عذرا رحیم زاده ثانی

14- چهارده

آرایشگاه

15916/20/434/1400

هانیه نورانی

16- شانزده

آرایشگاه

15917/20/434/1400

محمد حدادی

16-شانزده

فروشگاه موادغذایی

15918/20/434/1400

مهسا کریمی

14- چهارده

آرایشگاه

15920/20/434/1400

مهناز اکبری احمدآبادی

15- پانزده

آرایشگاه

15921/20/434/1400

سمیرا داو

14- چهارده

آرایشگاه

15922/20/434/1400

زهرا دروگر جنیدآبادی

14-چهارده

آرایشگاه

15923/20/434/1400

محمد خداپرست پیرسرائی

15-پانزده

فروشگاه موادغذایی

15924/20/434/1400

مریم حاتم خانی

18-هجده

فرآورده های پروتئینی

15925/20/434/1400

لیست نمرات افرادی که دور433 (مورخ 1400/04/23 لغایت1400/04/27) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

ابوذر شاهدوست

19-نوزده

نانوایی

15844/20/433/1400

مجید شهرابی فراهانی

16- شانزده

مرغ و گوشت

15874/20/433/1400

مهدی ایزدجو

17- هفده

مرغ و گوشت

15875/20/433/1400

حبیب غفاری

18- هجده

مرغ و گوشت

15876/20/433/1400

مهدی استیری

16- شانزده

مرغ و گوشت

15877/20/433/1400

رضا جوادی

14- چهارده

فروشگاه موادغذایی

15886/20/433/1400

علی براتی افضل

16- شانزده

کبابی

15889/20/433/1400

محسن کاظمی

17- هفده

مرغ فروشی

15890/20/433/1400

رضا حسینی

20-بیست

کبابی

15891/20/433/1400

سمیرا معمارزاده آشتیانی

16- شانزده

آرایشگاه

15893/20/433/1400

مصطفی رفیعی

17-هفده

سوپرمارکت

15894/20/433/1400

مروت اهون بر

14- چهارده

سبزی و تره بار

15898/20/433/1400

فاطمه پیرودین نبی

16-شانزده

فروشگاه موادغذایی

15900/20/433/1400

فاطمه گلستان

14-چهارده

آرایشگاه

15901/20/433/1400

مهدی قاسمی دولت سرا

18-هجده

نانوایی

15902/20/433/1400

لیست نمرات افرادی که دور432 (مورخ 1400/04/16 لغایت1400/04/20) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

زهرا صحرائی

16-شانزده

آرایشگاه

15834/20/432/1400

محمدحسین صابری

17- هفده

آبمیوه و بستنی

15866/20/432/1400

علی پیچ کا

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

15869/20/432/1400

منوچهرخندان مهربانی

19-نوزده

نانوایی فانتزی

15871/20/432/1400

غلامرضادرگاه مهربانی

14- چهارده

نانوایی فانتزی

15872/20/432/1400

میترا نارویی نصرتی

14- چهارده

فروشگاه موادغذایی

15873/20/432/1400

سیداحمد رضوی

14- چهارده

تهیه غذا

15878/20/432/1400

رضا خدادادی

14- چهارده

تهیه غذا

15879/20/432/1400

نصراله مظفرجو

18-هجده

تهیه غذا

15880/20/432/1400

علی موحدی

17- هفده

رستوران

15881/20/432/1400

آیناز حیدری اورنج

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

15882/20/432/1400

یاسمین پیران

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

15883/20/432/1400

فرگل جودی

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

15884/20/432/1400

سهیلا محمدی

17- هفده

آرایشگاه

15887/20/432/1400

الهه ترکمن

17-هفده

میکروپیگمنتیشن

2م/20/432/1400

فاطمه دشتبانی دستجردی

14-چهارده

میکروپیگمنتیشن

12م/20/432/1400

مرتضی نوروزی قزلجه

15-پانزده

مدیریت پسماند

10پ/20/432/1400

لیست نمرات افرادی که دور431 (مورخ 1400/04/16 لغایت1400/04/20) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

رسول طلایی بجستانی

14-چهارده

نانوایی

15635/20/431/1400

مائده محمودی پور

15-پانزده

فروشگاه موادغذایی

15785/20/431/1400

زهرا خدارحمی

16-شانزده

فروشگاه موادغذایی

15819/20/431/1400

محمد طباطبائی

19-نوزده

فروشگاه موادغذایی

15842/20/431/1400

شقایق بمانی

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

15850/20/431/1400

الهه ترکمن

18- هجده

آرایشگاه

15851/20/431/1400

علی رضا هادی نژاد

15- پانزده

عطاری

15852/20/431/1400

فرشادمحمدعلی پورچوکامی

18-هجده

آرایشگاه

15853/20/431/1400

مبینا نیک داد

15- پانزده

فروشگاه موادغذایی

15854/20/431/1400

پریسا فلاحی آغچه گهی

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

15856/20/431/1400

مائده رفیعی

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

15857/20/431/1400

مرجان ناظرفرد

20-بیست

فروشگاه موادغذایی

15858/20/431/1400

آرزو غرقابی نژاد

17-هفده

آرایشگاه

15859/20/431/1400

امیرحسین پاکار

16- شانزده

نانوایی

15860/20/431/1400

اکرم حاتمی

18-هجده

آرایشگاه

15867/20/431/1400

لیست نمرات افرادی که دور430 (مورخ 1400/04/09 لغایت1400/04/13) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

مهدی روحی علیشاه

20-بیست

خواربارفروشی

15837/20/430/1400

مسعود لطفی

18-هجده

جگرکی

15838/20/430/1400

حمید فرمهینی

18- هجده

جگرکی

15839/20/430/1400

محبوبه اسمعیل پورکوذرانی

14-چهارده

آرایشگاه

15840/20/430/1400

سیده سهیلا امامی میبدی

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

15841/20/430/1400

مرتضی دهقانی سانیج

15- پانزده

فروشگاه موادغذایی

15843/20/430/1400

شادی احمدی زاده

16-شانزده

آرایشگاه

15845/20/430/1400

نوشین پناهی

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

15846/20/430/1400

نیلوفر نبی زاده

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

15847/20/430/1400

سیدمحمد نبوی یکتا

17- هفده

نانوایی

15848/20/430/1400

رضا حسینی

14- چهارده

نانوایی

15849/20/430/1400

داود فلاحیان

14- چهارده

مدیریت پسماند

8پ/20/430/1400

عقیل عسگری

17-هفده

مدیریت پسماند

77پ/20/430/1400

مسعود شاکری

17- هفده

مدیریت پسماند

79پ/20/430/1400

رضا محسنی هماگرانی

14- چهارده

مدیریت پسماند

86پ/20/430/1400

محسن سلجوقیان قلعه جوق

14- چهارده

مدیریت پسماند

87پ/20/430/1400

مسعود نوردی ماسوله

15- پانزده

مدیریت پسماند

88پ/20/430/1400

رضا خلیل پور

19-نوزده

مدیریت پسماند

89پ/20/430/1400

حسن سیل سپور

15- پانزده

مدیریت پسماند

90پ/20/430/1400

ولی خانی آتمیانلو

15- پانزده

مدیریت پسماند

92پ/20/430/1400

نادر مهرابی

18- هجده

مدیریت پسماند

99پ/20/430/1400

مجتبی نوری

15-پانزده

مدیریت پسماند

100پ/20/430/1400

علی مردانی نوکنده

14- چهارده

مدیریت پسماند

101پ/20/404/99

لیست نمرات افرادی که دور429 (مورخ 1400/04/09 لغایت1400/04/13) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

علیرضا شریفی احمدآباد

14-چهارده

قنادی

15780/20/429/1400

زهرا اسدی برزکی

17-هفده

مرغ فروشی

15796/20/429/1400

غلامعلی محمدی

15- پانزده

نانوایی

15811/20/429/1400

داود شاهمرادی

17- هفده

نانوایی

15812/20/429/1400

علی دادور

17- هفده

موادغذایی

15813/20/429/1400

سیدمحمدرضوان نصیری کاشان

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

15814/20/429/1400

پرستو آذرنیا

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

15815/20/429/1400

فاطمه درویشی

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

15816/20/429/1400

احمدرضا فیروزی

20- بیست

فروشگاه موادغذایی

15817/20/429/1400

محراب فرخی چندانق

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

15818/20/429/1400

مهدی فروغی

17- هفده

رستوران

15820/20/429/1400

مهدی گودرزی

16- شانزده

آبمیوه و بستنی

15821/20/429/1400

احسان علی کرمی

15- پانزده

آبمیوه و بستنی

15822/20/429/1400

یزدان محمودی

14- چهارده

آبمیوه و بستنی

15823/20/429/1400

حامد علی کرمی

14- چهارده

آبمیوه و بستنی

15824/20/429/1400

سیزار سلیم زاده

16- شانزده

اغذیه فروشی

15825/20/429/1400

فراس شاه علی

19- نوزده

اغذیه فروشی

15826/20/429/1400

رضا عمادی خواه

18- هجده

اغذیه فروشی

15827/20/429/1400

سیدقاسم میرعلی مرتضائی

18-هجده

آرایشگاه

15828/20/429/1400

اصغر فردوس

15- پانزده

قصابی

15829/20/429/1400

عباس خاکشور

19-نوزده

نانوایی

15830/20/429/1400

مصطفی آدینه آبی

16-شانزده

نانوایی

15831/20/429/1400

علی خاکشوری

14- چهارده

نانوایی

15832/20/429/1400

مصطفی ویردی

15-پانزده

نانوایی

15833/20/429/1400

علی شاهین

20-بیست

آبمیوه و بستنی

15835/20/429/1400

لیست نمرات افرادی که دور428 (مورخ 1400/04/02 لغایت1400/04/06) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

لیلا حاجی حسینی گزستانی

19-نوزده

آرایشگاه

15787/20/428/1400

محمد امری

17-هفده

سوپرمارکت

15788/20/428/1400

رعنا یاری نسب

16- شانزده

قروشگاه موادغذایی

15789/20/428/1400

مرتضی زرین درخت

19- نوزده

قروشگاه موادغذایی

15790/20/428/1400

رضا جرگه

14-چهارده

اغذیه فروشی

15791/20/428/1400

مرتضی اسلامی

17- هفده

مرغ فروشی

15792/20/428/1400

بهار زمانی

16- شانزده

آرایشگاه

15793/20/428/1400

حوریه محسنی

17- هفده

آرایشگاه

15794/20/428/1400

احمدرضا عباسی

17- هفده

آرایشگاه

15795/20/428/1400

پوریا حاج محمدعلی ترکمانی

16- شانزده

قروشگاه موادغذایی

15797/20/428/1400

سینا حدادی

16- شانزده

قروشگاه موادغذایی

15798/20/428/1400

حمیدرضادریانوردمفرد

16- شانزده

قروشگاه موادغذایی

15799/20/428/1400

مجید نجفی مقدم

18- هجده

سبزیجات آماده

15800/20/428/1400

بهمن پوربیرک

18- هجده

قروشگاه موادغذایی

15801/20/428/1400

زهرا خزعلی

14- چهارده

قروشگاه موادغذایی

15802/20/428/1400

رویا شرفی

16- شانزده

آرایشگاه

15803/20/428/1400

امیررضا شیران خانقاه

16-شانزده

نانوایی

15804/20/428/1400

جعفر بهره مند جمال آباد

18-هجده

قروشگاه موادغذایی

15805/20/428/1400

داود فردی

17- هفده

جگرکی

15806/20/428/1400

مهدی بیگی

17- هفده

قروشگاه موادغذایی

15807/20/428/1400

علی نامور

17- هفده

سوپرمارکت

15808/20/428/1400

مسعود نامور

16- شانزده

سوپرمارکت

15809/20/428/1400

علی بوالحسنی

19- نوزده

قروشگاه موادغذایی

15810/20/428/1400

آرش رستمی

15-پانزده

خدمات بیمارستان

15224/20/401/99

محسن رضائی

18-هجده

خدمات بیمارستان

15236/20/403/99

ناصر غلامیان خانیکی

18-هجده

خدمات بیمارستان

15237/20/403/99

حسین محمدی

18-هجده

خدمات بیمارستان

15238/20/403/99

رضا درویشی

19- نوزده

خدمات بیمارستان

15239/20/403/99

نرگس ابرقوئی

17- هفده

مدیریت پسماند

95پ/20/402/99

شریف عباسی

16- شانزده

مدیریت پسماند

96پ/20/402/99

جواد جوادی

14- چهارده

مدیریت پسماند

97پ/20/402/99

محسن رضائی

14- چهارده

مدیریت پسماند

23پ/20/404/99

فرهاد مهدیخانلو

16- شانزده

مدیریت پسماند

30پ/20/404/99

احمد منوچهری

15-پانزده

مدیریت پسماند

47پ/20/404/99

ناصر غلامیان خانیکی

13-سیزده

مدیریت پسماند

98پ/20/404/99

لیست نمرات افرادی که دور427 (مورخ 1400/04/02 لغایت1400/04/06) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

ابوالفضل ذوالفقاری

16-شانزده

نانوایی فانتزی

15638/20/427/1400

فاطمه احمدی امیرآبادی

15-پانزده

فروشگاه موادغذایی

15765/20/427/1400

الهه فریدسلطانی

14-چهارده

فروشگاه موادغذایی

15766/20/427/1400

مبینا خسروانی

15-پانزده

فروشگاه موادغذایی

15767/20/427/1400

معصومه خوش اندام فاروجی

18-هجده

آرایشگاه

15768/20/427/1400

فاطمه حلاج بادآشتیانی

20-بیست

فروشگاه موادغذایی

15769/20/427/1400

المیرا شاه بیکی

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

15770/20/427/1400

فاطمه آزاد

14- چهارده

فروشگاه موادغذایی

15771/20/427/1400

شبنم مومنی

16- شانزده

آرایشگاه

15772/20/427/1400

مجید بیگدلو

14- چهارده

کبابی

15773/20/427/1400

مهرداد محمدی رودپشتی

20- بیست

قنادی

15774/20/427/1400

اسماعیل محمودی

16-شانزده

قنادی

15775/20/427/1400

محمدحسین عابدی ورنکشی

19- نوزده

قنادی

15776/20/427/1400

کیومرث قدمی زاد

17-هفده

قنادی

15777/20/427/1400

مهدی جعفری فلفلو

16- شانزده

قنادی

15778/20/427/1400

بیژن کاظمی احمدآباد

15- پانزده

قنادی

15779/20/427/1400

محدثه شفیعی

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

15781/20/427/1400

فاطمه سادات عظیمی

19- نوزده

فروشگاه موادغذایی

15782/20/427/1400

محمدرضا فایقی

19-نوزده

سوپرمارکت

15783/20/427/1400

سعید محمدی

15- پانزده

فروشگاه موادغذایی

15784/20/427/1400

ایمان کریمی نسب

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

15786/20/427/1400

لیست نمرات افرادی که دور426 (مورخ 1400/03/26 لغایت1400/03/30) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

کیهان فرامرزی

17-هفده

قروشگاه موادغذایی

15732/20/426/1400

لیلا صالحی

18- هجده

مهدکودک

15733/20/426/1400

محمدرضا سیاح

16- شانزده

خواربارفروشی

15734/20/426/1400

نرگس فراهانی جوکار

14- چهارده

آرایشگاه

15735/20/426/1400

شکوفه کشت کار

14-چهارده

آرایشگاه

15736/20/426/1400

میلاد احمدپوری

18- هجده

قروشگاه موادغذایی

15737/20/426/1400

یاسر عاشورنژاد

14- چهارده

آرایشگاه

15738/20/426/1400

کبری نوائی وایقان

18- هجده

آرایشگاه

15739/20/426/1400

حبیبه غفاریان لطف آبادی

15- پانزده

آرایشگاه

15740/20/426/1400

فاطمه رضاپور

17- هفده

آرایشگاه

15741/20/426/1400

محسن نوری

15- پانزده

قروشگاه موادغذایی

15742/20/426/1400

سیدخلیل موسوی

14- چهارده

نانوایی

15743/20/426/1400

محمد الله قلی

15- پانزده

خواربارفروشی

15744/20/426/1400

مرتضی عاشورنژادپهمدانی

14- چهارده

آرایشگاه

15755/20/426/1400

سیروان میهمی

16-شانزده

میوه فروشی

15756/20/426/1400

احمد میهمی

18- هجده

میوه فروشی

15757/20/426/1400

سیاوش میهمی

15- پانزده

میوه فروشی

15758/20/426/1400

سعید میهمی

15- پانزده

میوه فروشی

15759/20/426/1400

محمدرضا صومی

17- هفده

آرایشگاه

15760/20/426/1400

اسماعیل صادقی

18- هجده

مرغ فروشی

15763/20/426/1400

ایرج اردستانی رستم آباد

15-پانزده

مرغ فروشی

15764/20/426/1400

منصوره زهره وند

18-هجده

میکروپیگمنتیشن

93م/20/426/1400

الهام عباسی فشمی

19-نوزده

میکروپیگمنتیشن

94م/20/426/1400

لیست نمرات افرادی که دور425 (مورخ 1400/03/26 لغایت1400/03/30) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

سیدمحمد میرمحمد

16-شانزده

کبابی

15540/20/425/1400

ساجده فرخی

17-هفده

قروشگاه موادغذایی

15671/20/425/1400

علی حسین آبادی

14-چهارده

طباخی

15709/20/425/1400

فتح اله گودرز

15- پانزده

عصاره گیری

15712/20/425/1400

مصطفی لطفی

15- پانزده

تهیه غذا

15713/20/425/1400

مرتضی شریفی

16- شانزده

تهیه غذا

15714/20/425/1400

فاطمه نودهی

17- هفده

قروشگاه موادغذایی

15715/20/425/1400

محمود حسینی دماوندی

17- هفده

سوپرمارکت

15718/20/425/1400

احسان رشیدشبگاهی

17- هفده

سوپرمارکت

15719/20/425/1400

علی صادقی سرور

14- چهارده

سوپرمارکت

15720/20/425/1400

مهدی ایجادی بجستانی

19- نوزده

نانوایی

15723/20/425/1400

 رضا زحمت کش

16- شانزده

نانوایی

15724/20/425/1400

فاطمه ساعدی

20-بیست

آرایشگاه

15726/20/425/1400

حسن خداوردیان

16- شانزده

سوپرمارکت

15727/20/425/1400

علی خداوردیان

16- شانزده

سوپرمارکت

15728/20/425/1400

منصوره زهره وند

19-نوزده

آموزشگاه مراقبت زیبایی

15729/20/425/1400

محمدرضا زارعی

18-هجده

نانوایی فانتزی

15730/20/425/1400

علی جبرئیلی

15-پانزده

نانوایی فانتزی

15731/20/425/1400

لیست نمرات افرادی که دور424 (مورخ 1400/03/19 لغایت1400/03/23) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

مهرداد اکبری لمعه دشت

15-پانزده

خواربارفروشی

15676/20/424/1400

سیدابوالفضل میرمشتاقی

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

15687/20/424/1400

هما کنگرانی

14- چهارده

فروشگاه موادغذایی

15696/20/424/1400

علیرضا پاکاری

19- نوزده

اغذیه فروشی

15697/20/424/1400

مبینا مرادی

19- نوزده

اغذیه فروشی

15698/20/424/1400

بیتا فیروز

16-شانزده

اغذیه فروشی

15699/20/424/1400

آرمان ایران نژاد

19- نوزده

اغذیه فروشی

15700/20/424/1400

ناصر احمدی

15- پانزده

اغذیه فروشی

15703/20/424/1400

محمد نجات مهر

16- شانزده

رستوران

15704/20/424/1400

فرخ فرهادی مهر

14-چهارده

عطاری

15705/20/424/1400

شیرین جاهد دیزج

17-هفده

عطاری

15706/20/424/1400

زینب صحت قول نیکو

19-نوزده

سالن زیبایی

15707/20/424/1400

مهسا کیائی

18-هجده

مهدکودک

15710/20/424/1400

رضا کیاورزمقدم

15- پانزده

فروشگاه موادغذایی

15711/20/424/1400

لیست نمرات افرادی که دور423 (مورخ 1400/03/12 لغایت1400/03/17) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

علی رسولی

18-هجده

تالارپذیرایی

15501/20/423/1400

هادی قنبری

14-چهارده

نانوایی

15502/20/423/1400

قربانعلی نیکپور

16- شانزده

نانوایی

15624/20/423/1400

زهرا ضحاکی مشفق

14- چهارده

آرایشگاه

15643/20/423/1400

سارا میرزائی مهماندوست

16- شانزده

آرایشگاه

15652/20/423/1400

زهرا کریمی

18- هجده

آرایشگاه

15666/20/423/1400

یاسر مه

18- هجده

قصابی

15670/20/423/1400

عطیه رضائی

15- پانزده

فروشگاه موادغذایی

15672/20/423/1400

فاطمه رضائی

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

15673/20/423/1400

مینا افشار

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

15675/20/423/1400

سودابه باقری

16- شانزده

آرایشگاه

15678/20/423/1400

ندا نوری

15- پانزده

آرایشگاه

15679/20/423/1400

ندا صیامی امین لو

17-هفده

آرایشگاه

15680/20/423/1400

آرزو حیدری

14- چهارده

آرایشگاه

15681/20/423/1400

مریم ترکاشوند

17- هفده

آرایشگاه

15682/20/423/1400

زینب میرزاپور

15- پانزده

آرایشگاه

15683/20/423/1400

رامتین مددی

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

15684/20/423/1400

علیرضا قنبری فشالمی

15- پانزده

آرایشگاه

15685/20/423/1400

فرزانه علی اصغری

16- شانزده

آرایشگاه

15686/20/423/1400

سامان مردانی فر

14- چهارده

فروشگاه موادغذایی

15688/20/423/1400

فائزه احمدی دستجردی

16- شانزده

آرایشگاه

15689/20/423/1400

حسین رمزعلی

18- هجده

لبنیاتی

15690/20/423/1400

هنگامه آذانی

17- هفده

پیش دبستانی

15691/20/423/1400

حسن توحیدلو

20- بیست

نانوایی

15692/20/423/1400

قربان توحیدلو

14- چهارده

نانوایی

15693/20/423/1400

اکبر حسینی

15-پانزده

نانوایی

15694/20/423/1400

کوثر ایزدی

16-شانزده

فروشگاه موادغذایی

15695/20/423/1400

لیست نمرات افرادی که دور422 (مورخ 1400/03/05 لغایت1400/03/09) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

حیدر رحمانی

19-نوزده

آرایشگاه

15330/20/422/1400

مهدی میثمی نیا

17-هفده

مرغ فروشی

15556/20/422/1400

ابوالفضل علی ء

18- هجده

نانوایی

15557/20/422/1400

مهدی جعفری فرد

17- هفده

نانوایی

15625/20/422/1400

لیلا حیدرپور

17- هفده

نانوایی فاتنزی

15636/20/422/1400

مهدیه بهمن آبادی

14- چهارده

نانوایی فاتنزی

15637/20/422/1400

رضا ارسن

15- پانزده

نانوایی فاتنزی

15639/20/422/1400

حدیثه غفاری

17- هفده

آرایشگاه

15640/20/422/1400

علی فیروزی مجنده

16- شانزده

اغذیه فروشی

15644/20/422/1400

مجید ابراهیمی

20- بیست

اغذیه فروشی

15645/20/422/1400

مسعود سعیدی وسکه

14- چهارده

اغذیه فروشی

15646/20/422/1400

مهری فضلعلی

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

15647/20/422/1400

محمد حسنلو

18- هجده

نانوایی

15648/20/422/1400

احسان میثمی

16-شانزده

لبنیاتی

15649/20/422/1400

امیرحسین میثمی

14- چهارده

لبنیاتی

15650/20/422/1400

محسن احمدی وایقان

14- چهارده

آرایشگاه

15654/20/422/1400

مرتضی آذرحزین

17- هفده

قنادی

15655/20/422/1400

مجید آذرحزین

17- هفده

قنادی

15656/20/422/1400

سارا علی محمدی

20- بیست

فروشگاه موادغذایی

15657/20/422/1400

زهرا علی محمدی

18-هجده

فروشگاه موادغذایی

15658/20/422/1400

حمیدرضا ظفری ضیابری

19- نوزده

عطاری

15659/20/422/1400

حسین زارعیان بغدادآبادی

19- نوزده

قنادی

15660/20/422/1400

فیض اله عرب

14-چهارده

قنادی

15661/20/422/1400

یوسف قصوری

17- هفده

آرایشگاه

15662/20/422/1400

فاطمه محجوبی

15- پانزده

فروشگاه موادغذایی

15663/20/422/1400

سمیرا فرقانی

20-بیست

فرآورده های پروتئینی

15664/20/422/1400

الهام زواره

14-چهارده

فروشگاه موادغذایی

15665/20/422/1400

علی اکبر تشیعی

15- پانزده

سوپرمارکت

15667/20/422/1400

فاطمه اسماعیلی صادق

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

15668/20/422/1400

میترا احمدوند

15-پانزده

فروشگاه موادغذایی

15669/20/422/1400

لیست نمرات افرادی که دوره421 (مورخ 1400/02/29 لغایت1400/03/02) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

مهدی لطفعلی زاده

16-شانزده

فروشگاه موادغذایی

15538/20/421/1400

یعقوب آزرخوش

15-پانزده

مرغ فروشی

15554/20/421/1400

آریا لایقی

17-هفده

مرغ فروشی

15555/20/421/1400

ثابت عاشقی فاراب

19-نوزده

مرغ و گوشت

15583/20/421/1400

احسانه باجمانلو بالائی

19- نوزده

مهدکودک

15584/20/421/1400

زهرا پورسیف الهی نیگجه

17- هفده

مهدکودک

15585/20/421/1400

مهدیه نصراللهی

17- هفده

مهدکودک

15586/20/421/1400

ابوالفضل امینی طرقی

20- بیست

قصابی

15588/20/421/1400

حمید خسروآبادی

18-هجده

میوه فروشی

15589/20/421/1400

محمدابراهیم خسروآبادی

18- هجده

میوه فروشی

15590/20/421/1400

پرویز شهاب لیقوان

18- هجده

لبنیاتی

15591/20/421/1400

محمد صحرائی زرقی

15- پانزده

خواربارفروشی

15593/20/421/1400

سحر نودهء

15- پانزده

فروشگاه موادغذایی

15594/20/421/1400

محمدامین کفچی

16- شانزده

کافی شاپ

15595/20/421/1400

زهرا رضائی

14- چهارده

آرایشگاه

15610/20/421/1400

سیدمهدی رضوی

17- هفده

پروتئینی

15611/20/421/1400

فرزاد احمدی

16- شانزده

میوه فروشی

15612/20/421/1400

عارف احمدی

16- شانزده

میوه فروشی

15613/20/421/1400

آزاد احمدی

15- پانزده

میوه فروشی

15614/20/421/1400

بهزاد احمدی

17- هفده

میوه فروشی

15615/20/421/1400

محمد رحمانی فرد

18- هجده

رستوران

15618/20/421/1400

محمد بانوئی

15- پانزده

رستوران

15619/20/421/1400

علی اکبرحسین نژادعلیشاه

15- پانزده

سوپرمارکت

15620/20/421/1400

توران بشری

14- چهارده

فروشگاه موادغذایی

15621/20/421/1400

رضا نمازی

17- هفده

قنادی

15622/20/421/1400

مهدی آخ نیا

20- بیست

سوپرپروتئین

15623/20/421/1400

هادی فرهادیان

16- شانزده

نبات ریزی

15626/20/421/1400

فاطمه علی آبادی

18- هجده

آرایشگاه

15627/20/421/1400

مهری مرادی

16- شانزده

سبزی خردکنی

15629/20/421/1400

معصومه مرادی

17- هفده

سبزی خردکنی

15630/20/421/1400

عبداله علی حسینی

17- هفده

خواربارفروشی

15631/20/421/1400

نرگس حسین ضرابی

20-بیست

اغذیه فروشی

15632/20/421/1400

امیرهوشنگ فخارنیا

14- چهارده

اغذیه فروشی

15634/20/421/1400

لیلا رشیدیان نیا

14- چهارده

آرایشگاه

15641/20/421/1400

آربیتا انصاری

14-چهارده

آرایشگاه

15642/20/421/1400

لیست نمرات افرادی که دوره420 (مورخ 1400/02/22 لغایت1400/02/26) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

جوادشفیعیان بجستانی

18-هجده

نانوایی

15365/20/420/1400

مریم اسفندانی

16-شانزده

فروشگاه موادغذایی

15546/20/420/1400

فاطمه صابری کوپائی

14- چهارده

فروشگاه موادغذایی

15548/20/420/1400

بهاره باقری نیستانی

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

15549/20/420/1400

سیدوحید غضنفری

14- چهارده

فروشگاه موادغذایی

15550/20/420/1400

نفیسه شمسی الهی

14- چهارده

شیرینی پزی

15551/20/420/1400

مرتضی معصومی خاوه

14- چهارده

مرغ فروشی

15552/20/420/1400

مجتبی جلیلیان

14- چهارده

میوه فروشی

15558/20/420/1400

علی حیدرواحدی داینی

14- چهارده

سوپرمارکت

15559/20/420/1400

امیرحسین رضائی

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

15560/20/420/1400

مهدی علی دولابی نژاد

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

15561/20/420/1400

هادی نامورکشمش تپه

15-پانزده

سوپرپروتئین

15562/20/420/1400

فاطمه علی

20-ییست

سوپرپروتئین

15663/20/420/1400

آناهیتا رنگی

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

15564/20/420/1400

مهسا شیخ محمدی

15- پانزده

فروشگاه موادغذایی

15565/20/420/1400

سیدروح اله موسوی جلال

17- هفده

عصاره گیری

15566/20/420/1400

ایمان تاجیک

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

15567/20/420/1400

شیوا عباسی امین

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

15568/20/420/1400

محمدرضا وحیدی

16- شانزده

تهیه غذا

15569/20/420/1400

مرضیه بستاک

15- پانزده

سوپرمارکت

15571/20/420/1400

سجاد اکبری

16- شانزده

سوپرمارکت

15572/20/420/1400

انسیه رحمانی

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

15573/20/420/1400

مینا رجبی

15- پانزده

فروشگاه موادغذایی

15574/20/420/1400

ابوالفضل الماسی

17- هفده

جگرکی

15575/20/420/1400

فرشاد سربازی

14- چهارده

فروشگاه موادغذایی

15576/20/420/1400

محمدجواد قاسمیان

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

15577/20/420/1400

غزاله شیردلی

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

15578/20/420/1400

رسول مردانه

14- چهارده

فروشگاه موادغذایی

15579/20/420/1400

علی اسمعیل پور

14-چهارده

فروشگاه موادغذایی

15580/20/420/1400

حمیدرضا حیدری رامشه

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

15581/20/420/1400

امین سالخورده

17-هفده

فروشگاه موادغذایی

15582/20/420/1400

لیست نمرات افرادی که دوره419 (مورخ 1400/02/15 لغایت1400/02/19) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

محمدمهدی حسینی

18-هجده

فروشگاه موادغذایی

15519/20/419/1400

وحید قمشال

14-چهارده

باقلوا فروشی

15521/20/419/1400

غلامحسین اعتمادی قومنجان

17- هفده

نانوائی

15522/20/419/1400

مهدی حیدری

14- چهارده

فروشگاه موادغذایی

15523/20/419/1400

نازنین رضائی شاهسوارلو

15- پانزده

فروشگاه موادغذایی

15524/20/419/1400

نرگس رودمشکی

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

15525/20/419/1400

نفیسه گرامی زاده

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

15526/20/419/1400

حانیه توکلی فینی

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

15527/20/419/1400

مبینا میرزازاده قیه قشلاقی

15- پانزده

فروشگاه موادغذایی

15529/20/419/1400

امیرحسین کمندلو

15- پانزده

فروشگاه موادغذایی

15531/20/419/1400

امید شفاعتی گوجه

17- هفده

کبابی

15532/20/419/1400

سیدعباس حسینی جم

16-شانزده

اغذیه فروشی

15533/20/419/1400

مجید صادقی علویجه

19- نوزده

سوپرمارکت

15534/20/419/1400

حسن رستگار

18- هجده

نانوایی

15535/20/419/1400

حسین رستگار

14- چهارده

نانوایی

15536/20/419/1400

زهرا نیکخواه

17- هفده

گیاهان داروئی

15537/20/419/1400

محمدمسلم عزیزی

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

15539/20/419/1400

محمدرضا جعفری

16- شانزده

سوپرمارکت

15541/20/419/1400

وحید چراغی

15- پانزده

فروشگاه موادغذایی

15542/20/419/1400

مهدی حسین زاده جبه دار

15-پانزده

فروشگاه موادغذایی

15543/20/419/1400

امید احمدی

17-هفده

نانوایی

15544/20/419/1400

امید کریمی

19- نوزده

فروشگاه موادغذایی

15545/20/419/1400

پری خلجی امام زاده عباسی

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

15547/20/419/1400

لیست نمرات افرادی که دوره418 (مورخ 1400/02/08 لغایت1400/02/12) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

ابراهیم فتحی میرکوهی

14-چهارده

اغذیه فروشی

15382/20/418/1400

مصطفی نیکنام فرد

15-پانزده

نانوایی

15547/20/418/1400

علیرضاسپهری اجیرلو

16-شانزده

قصابی

15455/20/418/1400

زهرا درویشی

13-سیزده

فروشگاه موادغذایی

15456/20/418/1400

حسین بلوچ زاده بجستانی

17-هفده

نانوایی

15472/20/418/1400

هادی میرمحرابی

20-بیست

نانوایی

15473/20/418/1400

فرشید احمدی

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

15474/20/418/1400

حسنا محمدی

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

15475/20/418/1400

مائده آقامحمدی

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

15476/20/418/1400

ایرج یوسفی نائینی

16- شانزده

میوه فروشی

15477/20/418/1400

فهیمه علی پور

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

15478/20/418/1400

سهیلا محمدوندروشنی

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

15479/20/418/1400

مهران کولیوند

12- دوازده

فروشگاه موادغذایی

15480/20/418/1400

حسین کاویانی داویجانی

15- پانزده

فروشگاه موادغذایی

15481/20/418/1400

زینب کرمی دولتشاه

20- بیست

فروشگاه موادغذایی

15482/20/418/1400

شبنم شطرنجی

12- دوازده

فروشگاه موادغذایی

15504/20/418/1400

پروین محمدی

18-هجده

فروشگاه موادغذایی

15505/20/418/1400

مرتضی سنگسری

17- هفده

موادپروتئینی

15506/20/418/1400

نازنین مهری

14- چهارده

فروشگاه موادغذایی

15507/20/418/1400

سیده پریا حسینی

15- پانزده

نانوایی فانتزی

15508/20/418/1400

آرمینا صادقی

14- چهارده

فروشگاه موادغذایی

15509/20/418/1400

سمانه غفاری

12- دوازده

فروشگاه موادغذایی

15510/20/418/1400

احسان داوری

19- نوزده

نانوایی

15511/20/418/1400

محمد نظری پور

20- بیست

اغذیه فروشی

15512/20/418/1400

فاطمه آریاجو

19-نوزده

اغذیه فروشی

15513/20/418/1400

زهرا مشهوری

12- دوازده

اغذیه فروشی

15514/20/418/1400

جواد آقائی

14- چهارده

اغذیه فروشی

15515/20/418/1400

محمد خسروی

17- هفده

موادپروتئینی

15516/20/418/1400

عیسی افشار

12-دوازده

رستوران

15517/20/418/1400

مائده قادری

15- پانزده

فروشگاه موادغذایی

15518/20/418/1400

لیست نمرات افرادی که دوره417 (مورخ 1400/02/07 لغایت1400/02/13) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

فرشته درویشی

17-هفده

مهدکودک

15483/20/417/1400

فاطمه جوادی فر

18- هجده

مهدکودک

15484/20/417/1400

علیرضا پورجعفری

13-سیزده

کترینگ بیمارستان

15485/20/417/1400

میلاد سیفی

17- هفده

کمک کار بیمارستان

15486/20/417/1400

علی اکبر آذرنیا

15-پانزده

کمک کار بیمارستان

15487/20/417/1400

مهدی جان محمدی

18- هجده

کمک کار بیمارستان

15488/20/417/1400

جواد پزشک

18- هجده

کمک کار بیمارستان

15489/20/417/1400

کرمرضا اسدی

17- هفده

کمک کار بیمارستان

15490/20/417/1400

مریم غلامی حاجی تقی

17- هفده

کمک کار بیمارستان

15491/20/417/1400

فاطمه باقرزاده

18- هجده

کمک کار بیمارستان

15492/20/417/1400

فرزانه خورمهر کلشتاجانی

13- سیزده

کمک کار بیمارستان

15493/20/417/1400

صغری خواجه

16-شانزده

کمک کار بیمارستان

15494/20/417/1400

فاطمه آهنگریان

18- هجده

کمک کار بیمارستان

15495/20/417/1400

صفیه مرادی

16- شانزده

کمک کار بیمارستان

15496/20/417/1400

هانیه جهانی

18- هجده

کمک کار بیمارستان

15497/20/417/1400

طیبه نجفی

19-نوزده

کمک کار بیمارستان

15498/20/417/1400

معصومه قربیاتی

18- هجده

کمک کار بیمارستان

15499/20/417/1400

مهری نوائی

18-هجده

کمک کار بیمارستان

15500/20/417/1400

لیست نمرات افرادی که دوره416 (مورخ 1400/02/01 لغایت1400/02/5) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

عاطفه خوبرو

17-هفده

آرایشگاه

15302/20/416/1400

رحمت الله فرهادی

13-سیزده

میوه فروشی

15407/20/416/1400

امیرحسین رجائی فر

15- پانزده

فروشگاه موادغذایی

15435/20/416/1400

حسین خلیلی

13- سیزده

فروشگاه موادغذایی

15437/20/416/1400

بهنام حسنی

15- پانزده

فروشگاه موادغذایی

15438/20/416/1400

حسن پارسه

15-پانزده

فروشگاه موادغذایی

15440/20/416/1400

مهری جعفری

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

15442/20/416/1400

مجتبی اشتیاقی

14-چهارده

فروشگاه موادغذایی

15444/20/416/1400

فاطمه بایرامی

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

15445/20/416/1400

روژین زارعی

19-نوزده

فروشگاه موادغذایی

15446/20/416/1400

سیداحمد حسینی

12- دوازده

نانوایی

15448/20/416/1400

دانیال ترابی

12- دوازده

نانوایی

15449/20/416/1400

سیدجلال کیان محجوب

16- شانزده

پخش موادغذایی

15450/20/416/1400

نیلوفر سلیمانی

14- چهارده

فروشگاه موادغذایی

15452/20/416/1400

علی معظمی گودرزی

17- هفده

قصابی

15454/20/416/1400

حمیدرضا چگنی

18- هجده

قصابی

15457/20/416/1400

منصور پورصالح

18- هجده

مرغ فروشی

15458/20/416/1400

مژگان رستمی

20- بیست

عطاری

15459/20/416/1400

سیدمرتضی سجادی

20- بیست

عطاری

15460/20/416/1400

مهسا کلانی

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

15462/20/416/1400

مصطفی عشقی فکور

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

15463/20/416/1400

حسن مشهدی تفرشی

19- نوزده

اغذیه فروشی

15464/20/416/1400

افشین آزادی

12-دوازده

اغذیه فروشی

15465/20/416/1400

عارف آزادی

20- بیست

اغذیه فروشی

15466/20/416/1400

مسعود مشهدی تفرشی

20-بیست

اغذیه فروشی

15467/20/416/1400

محمدرضا پورصالح

15- پانزده

مرغ فروشی

15468/20/416/1400

رضا پیراسته

16-شانزده

تهیه غذا

15469/20/416/1400

محمد محمدی

17- هفده

تهیه غذا

15470/20/416/1400

اکبر زمانی امیرزکریا

18-هجده

لبنیاتی

15471/20/416/1400

لیست نمرات افرادی که دوره415 (مورخ 1400/01/25 لغایت1400/01/29) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

فرشته گراوند

14-چهارده

فروشگاه موادغذایی

15405/20/415/1400

مینا امیری

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

15406/20/415/1400

جهانبخش فرهادی

15- پانزده

میوه فروشی

15408/20/415/1400

ستاره باقی

15- پانزده

فروشگاه موادغذایی

15410/20/415/1400

علی عباسی

18- هجده

خواربارفروشی

15412/20/415/1400

عرفان خسروانی

19-نوزده

فروشگاه موادغذایی

15413/20/415/1400

مهدی حیدری

18- هجده

تهیه غذا

15414/20/415/1400

محمدرضاحیدری آشتیانی

16- شانزده

شکلات فروشی

15415/20/415/1400

فائزه معصومی مهوار

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

15416/20/415/1400

میلاد صفری

13-سیزده

کبابی

15417/20/415/1400

احمد صفری

17- هفده

کبابی

15418/20/415/1400

عبداله بهارلو

13- سیزده

کبابی

15419/20/415/1400

ابراهیم صادقی کردمانی

13- سیزده

کبابی

15420/20/415/1400

مهدی شیرزادی

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

15421/20/415/1400

عبداله رضائی

17-هفده

مرغ و ماهی

15422/20/415/1400

محبوبه حسین زادمراغی

12- دوازده

فروشگاه موادغذایی

15423/20/415/1400

رحیم خسروی

17- هفده

رستوران

15424/20/415/1400

میعاد علی محمدی

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

15427/20/415/1400

فهمیه سادات کیان محجوب

18-هجده

فروشگاه موادغذایی

15428/20/415/1400

احد اسحقی بیرق

14- چهارده

لبنیاتی

15429/20/415/1400

زهرا میرحاج علائی

12-دوازده

فروشگاه موادغذایی

15430/20/415/1400

لادن رستمی مصباح

15-پانزده

نانوایی فانتزی

15431/20/415/1400

مریم راستی

19- نوزده

فروشگاه موادغذایی

15432/20/415/1400

کمال دیبائی قلقله

14- چهارده

میوه فروشی

15433/20/415/1400

پیام کیانی

16-شانزده

میوه فروشی

15434/20/415/1400

لیست نمرات افرادی که دوره414 (مورخ 1400/01/18 لغایت1400/01/22) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

زهرا نمازی

17-هفده

قنادی

15336/20/414/400

بهنام مطلبی

13-سیزده

قنادی

15343/20/414/400

حسین سلطانی

19-نوزده

قنادی

15345/20/414/400

مرتضی خدابنده لو

12- دوازده

قنادی

15346/20/414/400

علی اکبر طریقی

13- سیزده

قنادی

15348/20/414/400

مهربان نجفی بابائی

16-شانزده

بنکداری برنج

15373/20/414/400

نازنین شیخی

18-هجده

فروشگاه موادغذایی

15374/20/414/400

نیلوفر کاظمی

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

15376/20/414/400

فاطمه داوری

15-پانزده

رستوران

15377/20/414/400

مهدی مهران پور

12- دوازده

رستوران

15378/20/414/400

یونس مهران پور

16- شانزده

رستوران

15379/20/414/400

محسن اداوی

17- هفده

رستوران

15380/20/414/400

رمضان آب باریکی نشلجی

15- پانزده

نانوایی

15381/20/414/400

محبوبه بابائی

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

15383/20/414/400

گلاله ارشدی ابراهیم آباد

14- چهارده

فروشگاه موادغذایی

15385/20/414/400

فاطمه حیدریان

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

15386/20/414/400

مصطفی نفیسی پور

13- سیزده

آرایشگاه

15388/20/414/400

رضا عباسی

18- هجده

اغذیه فروشی

15389/20/414/400

سید مهدی حمیری

16- شانزده

رستوران

15390/20/414/400

طیب زارعی

17- هفده

رستوران

15391/20/414/400

سیدعباس رفیعی

12- دوازده

آبمیوه و بستنی

15392/20/414/400

عباس رحمتی جزین

14- چهارده

نانوایی

15393/20/414/400

مصطفی رحمتی جزین

18- هجده

نانوایی

15394/20/414/400

میرمرتضی سیدی

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

15395/20/414/400

رضا جمشیدی

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

15396/20/414/400

فاطمه رئیسی

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

15397/20/414/400

فاطمه ده جوریان

12- دوازده

رستوران

15398/20/414/400

زهرا شریعتی

14-چهارده

رستوران

15399/20/414/400

رضا رضایی

17- هفده

رستوران

15400/20/414/400

قادر اسحقی بیرق

13- سیزده

لبنیاتی

15401/20/414/400

راضیه خزائی

12- دوازده

فروشگاه موادغذایی

15402/20/414/400

علیرضا خوش نهاد

13- سیزده

نانوایی

15403/20/414/400

رحیم فرهادی

12-دوازده

میوه فروشی

15404/20/414/400

فاطمه بیدی

13- سیزده

فروشگاه موادغذایی

14962/20/398/99

لیست نمرات افرادی که دوره413 (مورخ 99/12/20 لغایت99/12/24) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

بهروز رستگاری

12-دوازده

اغذیه فروشی

15290/20/413/99

میثم بهداری

20-بیست

لبنیات

15355/20/413/99

عطیه سادات خردمند

15- پانزده

فروشگاه موادغذایی

15356/20/413/99

معصومه سوری

13- سیزده

فروشگاه موادغذایی

15357/20/413/99

حسن جعفریان کچومثقالی

16- شانزده

قنادی

15358/20/413/99

علی داوری قهفرخی

16- شانزده

قنادی

15359/20/413/99

امیرحسین شاپوری

17- هفده

سوپرمارکت

15360/20/413/99

مجید ندری شندی

15- پانزده

سوپرمارکت

15361/20/413/99

صادق صباغی

13-سیزده

قصابی

15362/20/413/99

عزیزاله مبرمی جونوش

16- شانزده

قصابی

15363/20/413/99

علیرضا الوندی فیضی

15- پانزده

فروشگاه موادغذایی

15364/20/413/99

امید محمدی سیلاب

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

15366/20/413/99

حسین مرادی

17- هفده

نانوایی

15367/20/413/99

حمیدرضا ساعتچی

17- هفده

خشکبار

15368/20/413/99

فریبا انوری

14-چهارده

فروشگاه موادغذایی

15369/20/413/99

عقیل محرمی کلخوران

17-هفده

سوپرمارکت

15370/20/413/99

حنانه صالحی

15-پانزده

فروشگاه موادغذایی

15371/20/413/99

حسین تقوی انگیلی

16-شانزده

فروشگاه موادغذایی

15372/20/413/99

لیست نمرات افرادی که دوره412 (مورخ 99/12/20 لغایت99/12/24) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

محمد منصوری

18-هجده

آبمیوه وبستنی

15327/20/412/99

امیر معرفت حیدری

15-پانزده

خواربارفروشی

15328/20/412/99

مهدی پلنگی

16- شانزده

خواربارفروشی

15329/20/412/99

امیرمحمد طهماسبی

16- شانزده

کافی شاپ

15331/20/412/99

علی کرمانی

19-نوزده

اغذیه فروشی

15332/20/412/99

صمد بس خواسته

15- پانزده

اغذیه فروشی

15333/20/412/99

فاطمه سادات سمسار

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

15334/20/412/99

عبداله نجف زاده

16- شانزده

قنادی

15335/20/412/99

حبیب مختارزاده  نوشهر

16- شانزده

قنادی

15339/20/412/99

محمد مطلبی

12-دوازده

قنادی

15344/20/412/99

مصطفی نصیری

14-چهارده

قنادی

15350/20/412/99

ریحانه شعبانی عراقی

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

15351/20/412/99

اکبر حقیقی

16-شانزده

خواربارفروشی

15352/20/412/99

سیف اله سلیمان  زاده

17-هفده

کبابی

15353/20/412/99

رقیه قربانی

18- هجده

کبابی

15354/20/412/99

لیست نمرات افرادی که دوره411 (مورخ 99/12/17 لغایت99/12/20) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

احمد رستمی

14-چهارده

قنادی

15283/20/411/99

مصطفی مظفریان

12-دوازده

آرایشگاه

15301/20/411/99

علیرضا شیخی

13-سیزده

تهیه غذا

15304/20/411/99

محمد طهماسبی

16- شانزده

کافی شاپ

15305/20/411/99

مصطفی سلیمانی مزار

20-بیست

نانوایی

15306/20/411/99

محمدعلی باشتنی

15- پانزده

سوپرمارکت

15307/20/411/99

یاسمن عباسیان

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

15308/20/411/99

علی رضا عطائی

14- چهارده

قنادی

15309/20/411/99

محمد عطائی

17- هفده

قنادی

15310/20/411/99

الهام پاپی زاده کاکائی

16- شانزده

قنادی

15311/20/411/99

مسعود کمان کش

14- چهارده

قنادی

15312/20/411/99

ارسلان نامجو

13- سیزده

قنادی

15313/20/411/99

نرجس راه نشین

14- چهارده

قنادی

15314/20/411/99

رضا راه نشین

15-پانزده

قنادی

15315/20/411/99

اسماعیل قاسمی

12- دوازده

قنادی

15316/20/411/99

رضا مسیب پور

17- هفده

قنادی

15317/20/411/99

محسن مسلم علی آباد

14- چهارده

قنادی

15318/20/411/99

امیرمهدی حسینی

13-سیزده

قنادی

15319/20/411/99

علی فاضلی علی آباد

16- شانزده

قنادی

15320/20/411/99

حبیب جعفری فرد

16- شانزده

قنادی

15321/20/411/99

محمود آذربو

14- چهارده

قنادی

15322/20/411/99

محبوبه پیرمرادیان

12- دوازده

قنادی

15323/20/411/99

زهره حسنی

16-شانزده

قنادی

15324/20/411/99

سمیرا جزءوزیری

17-هفده

قنادی

15325/20/411/99

نسترن نیکنام گله پردسری

14- چهارده

قنادی

15326/20/411/99

لیست نمرات افرادی که دوره410 (مورخ 99/12/17 لغایت99/12/20) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

جمال فتحی آذرکلخوران

18-هجده

خواربارفروشی

15271/20/410/99

اعظم حیدرطجری

15-پانزده

قنادی

15272/20/410/99

نوید امانی

17-هفده

فروشگاه موادغذایی

15273/20/410/99

معصومه قهرمانی نژاد

17- هفده

خواربارفروشی

15274/20/410/99

سجاد زندی

18- هجده

آرایشگاه

15275/20/410/99

عباس روشن ضمیر

13-سیزده

آرایشگاه

15276/20/410/99

حسین خالصی

17- هفده

فروشگاه موادغذایی

15277/20/410/99

پیمان پیری تکله

15- پانزده

فروشگاه موادغذایی

15278/20/410/99

سجاد جعفری

19- نوزده

نانوایی

15279/20/410/99

مرضیه ناصری

16- شانزده

آرایشگاه

15281/20/410/99

خدایار حسنی

14-چهارده

خواربارفروشی

15282/20/410/99

حامد ناصری توان

13- سیزده

اغذیه فروشی

15284/20/410/99

مجتبی نجفی

13- سیزده

اغذیه فروشی

15285/20/410/99

نفیسه ربیع زاده

16- شانزده

اغذیه فروشی

15286/20/410/99

رضا ریگی نژاد

13- سیزده

اغذیه فروشی

15287/20/410/99

محمد بهادری مقدم

13- سیزده

اغذیه فروشی

15288/20/410/99

وحید مرادی

14- چهارده

اغذیه فروشی

15289/20/410/99

مرتضی مختاری چهاربری

12-دوازده

اغذیه فروشی

15291/20/410/99

مریم اسدالهی

17- هفده

آرایشگاه

15293/20/410/99

زهرا جمالی

15- پانزده

آرایشگاه

15294/20/410/99

سمانه اعزاز

15- پانزده

آرایشگاه

15295/20/410/99

سجاد تیغ بند

16-شانزده

آرایشگاه

15296/20/410/99

سجاد فتحی جعفرآباد

15- پانزده

کبابی

15297/20/410/99

احسان ده مرده

19- نوزده

کبابی

15298/20/410/99

حامد نژادبرات

13- سیزده

کبابی

15299/20/410/99

داود حاج نوروزی

19-نوزده

کبابی

15300/20/410/99

لیست نمرات افرادی که دوره409 (مورخ 99/12/06 لغایت99/12/10) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

مریم داوری

15-پانزده

سوپرمارکت

15161/20/409/99

حسین حمزه ء خلوص

16-شانزده

قنادی

15164/20/409/99

غلامرضا بابائی ورنکشی

16- شانزده

قنادی

15168/20/409/99

علی اوجاقی

17-هفده

قنادی

15170/20/409/99

علی پوراسدی صفت

14-چهارده

آرایشگاه

15185/20/409/99

سامان پوراسدی صفت

15- پانزده

آرایشگاه

15196/20/409/99

امیر مقامی

18- هجده

فروشگاه موادغذایی

15205/20/409/99

مجتبی رستمی

12-دوازده

قنادی

15207/20/409/99

مریم همتی فراهانی

19-نوزده

فروشگاه موادغذایی

15208/20/409/99

زهرا محمدی

17- هفده

آرایشگاه

15209/20/409/99

طاهره بیات

15- پانزده

فروشگاه موادغذایی

15242/20/409/99

زهرا حیدری

12- دوازده

آرایشگاه

15243/20/409/99

معصومه مسرور

16- شانزده

آرایشگاه

15244/20/409/99

زهرا رشیدی منش

16- شانزده

آرایشگاه

15245/20/409/99

فاطمه رشیدی منش

15- پانزده

آرایشگاه

15246/20/409/99

مهدیه کیائی

12- دوازده

آرایشگاه

15247/20/409/99

مبینا امین

16- شانزده

آرایشگاه

15248/20/409/99

مریم خردمند

16- شانزده

آرایشگاه

15249/20/409/99

فاطمه عباسی علائی

13- سیزده

آرایشگاه

15250/20/409/99

زینب حاتمی

17- هفده

آرایشگاه

15251/20/409/99

اعظم آریانژاد

14- چهارده

آرایشگاه

15252/20/409/99

محمودحاجی حسینی گزستانی

18- هجده

لبنیاتی

15253/20/409/99

فرزانه کریمی

17- هفده

آرایشگاه

15254/20/409/99

مریم قوتی اجقان

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

15255/20/409/99

مهدی خدادادی

14- چهارده

رستوران

15256/20/409/99

ابوالفضل افشار

13- سیزده

رستوران

15257/20/409/99

سیدهاشم حسنی یگانه

12- دوازده

نانوایی

15258/20/409/99

فاطمه زند

13- سیزده

آرایشگاه

15259/20/409/99

راحله زند

15- پانزده

آرایشگاه

15260/20/409/99

مبینا وکیلی

17- هفده

آرایشگاه

15261/20/409/99

حمزه بایرامی درویش بقال

16- شانزده

خواربارفروشی

15262/20/409/99

رضا اثرانگیز

17- هفده

میوه فروشی

15263/20/409/99

اسداله نجمی

17- هفده

کبابی

15264/20/409/99

محمود شایسته

15- پانزده

کبابی

15265/20/409/99

مرتضی شایسته

14- چهارده

کبابی

15266/20/409/99

اعظم یاقوتیان

12- دوازده

آرایشگاه

15267/20/409/99

محمدمعماری بجستانی

15- پانزده

نانوایی

15268/20/409/99

مجید مشتاق

15- پانزده

نانوایی

15269/20/409/99

صبا محمودآبادی

13-سیزده

فروشگاه موادغذایی

15270/20/409/99

بهاره طلائی طائمهه

18- هجده

رستوران

15113/20/405/99

اکرم مولائی ورزقانی

18-هجده

رستوران

15115/20/405/99

لیست نمرات افرادی که دوره408 (مورخ 99/11/29 لغایت99/12/03) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

داود محمدی سلطانی نژاد

19-نوزده

قنادی

15174/20/408/99

حسن رحمانی نوخندانی

17-هفده

قنادی

15175/20/408/99

سعید محمدی کنعان

18- هجده

قنادی

15176/20/408/99

امیررضا مقدم سامان

20- بیست

قنادی

15177/20/408/99

حبیب اله عزیزی

17- هفده

آبمیوه و بستنی

15178/20/408/99

اکبر صمدی

18-هجده

فروشگاه موادغذایی

15179/20/408/99

مختار فاتحی علیشاه

18- هجده

سوپرمارکت

15180/20/408/99

محمد یارمحمدی

12-دوازده

نانوایی فانتزی

15181/20/408/99

جواد یارمحمدی

16- شانزده

نانوایی فانتزی

15182/20/408/99

علیرضا ملک زادگان

16-شانزده

نانوایی

15183/20/408/99

پریا نظری فرهمند

12- دوازده

آرایشگاه

15184/20/408/99

رامین نیکنام پیردهی

14-چهارده

آرایشگاه

15186/20/408/99

رامین عباسی

14- چهارده

سوپرمارکت

15187/20/408/99

حمید صالحی سیاوشانی

18- هجده

سوپرپروتئین

15188/20/408/99

محمد هادی شفیعی

17- هفده

خواربارفروشی

15193/20/408/99

عباس شفیعی

17- هفده

خواربارفروشی

15194/20/408/99

زهرا فلاح ارجستان

12- دوازده

آرایشگاه

15195/20/408/99

مجید بختیاری دولابی

12- دوازده

تهیه غذا

15200/20/408/99

صالح مردوار

12- دوازده

نانوایی فانتزی

15201/20/408/99

قاسم شریفی پور

12- دوازده

نانوایی فانتزی

15202/20/408/99

فرگل نیک فام

17- هفده

آرایشگاه

15203/20/408/99

حسن داودی

17- هفده

نانوایی

15204/20/408/99

محمدرضامغانی قهرمانلوئی

20-بیست

قهوه خانه

15205/20/408/99

لیست نمرات افرادی که دوره407 (مورخ 99/11/29 لغایت99/12/03) را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه گردیده اند، بدین شرح میباشد:

نام و نام خانوادگی

نمره

صنف

شماره گواهینامه صادره

مجتبی سوری مالیچه

18-هجده

رستوران

15044/20/407/99

میلاد شکری

16- شانزده

نانوایی فانتزی

15107/20/407/99

مجتبی عبدلی

17-هفده

فروشگاه موادغذایی

15111/20/407/99

مهدی مسلم خانی

18- هجده

اغذیه فروشی

15148/20/407/99

سید رامین پورخلیل آهکلانی

19- نوزده

اغذیه فروشی

15149/20/407/99

فاطمه عظیمی جم

18- هجده

آرایشگاه

15150/20/407/99

رحیم جلیلی لیقوان

14- چهارده

لبنیات

15151/20/407/99

زهرا فراهانی

16- شانزده

فروشگاه موادغذایی

15152/20/407/99

محمدرضا حسین زاده

17- هفده

لبنیات

15153/20/407/99

مرسل افشاری

17- هفده

لبنیات

15154/20/407/99

رضا شوقی

16- شانزده

جگرکی

15155/20/407/99

مصطفی خسروجردی

16- شانزده

جگرکی

15156/20/407/99

ابوالفتح میرزائی

19-نوزده

کبابی

15157/20/407/99

سیدرضا سجادیان

14-چهارده

طباخی

15158/20/407/99

مهدی شادکامی سیسی

13- سیزده

فروشگاه موادغذایی

15159/20/407/99

حمید افشانی

13- سیزده

فروشگاه موادغذایی

15162/20/407/99

مرجان روزبهانی

16- شانزده

آرایشگاه

15163/20/407/99

محمد کریمی مشتاق

15-پانزده

قنادی

15165/20/407/99

عادل منبری اسکوئی

13- سیزده

قنادی

15166/20/407/99

احمد داورزنی

16- شانزده

قنادی

15167/20/407/99

محمد ترابی

13-سیزده

قنادی

15169/20/407/99

هادی حسینی نژاد

17- هفده

قنادی

15171/20/407/99

میرجلال رضوانی

16- شانزده

قنادی

15172/20/407/99

حامد آشتیانی عراقی

16-شانزده

قنادی

15173/20/407/99


 

فرم ورود

شما اینجا هستید: Home کلاسها لیست نمرات