چندبار در روز باید دستهای خود را بشوییم؟

 

به گفته ی مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های ایالات متحده امریکا، شستشوی دست‌ها در زمان‌های خاصی ضروری است:

 

 - قبل از شروع به آماده کردن غذا، در هنگام تهیه و پس از آماده کردن غذا.

 

 - قبل از این که شروع به خوردن کنید.

 

 - قبل و بعد از این که به فرد بیماری کمک کردید.

 

 - قبل از اینکه با یک زخم یا بریدگی، تماس داشته باشید و دوباره پس از بررسی زخم.

 

 - پس از استفاده ازسرویس بهداشتی، تعویض پوشک و یا کمک به یک کودک برای استفاده از توالت.

 

 - بعد از سرفه، عطسه و یا تمیزکردن بینی.

 

 - پس از آن که به ضایعات حیوانی یا به مواد غذایی مورد استفاده از حیوانات خانگی دست زدید.

 

 - پس از این که به سطل زباله دست زدید.